Strona główna » Księgarnia » Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie październik 2...

Kategorie ebooków

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie październik 2... - Opracowanie zbiorowe

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie październik 2...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 1 października 2015
Liczba stron: 16
Rozmiar pliku: 644,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 54,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF Pozostałe formaty:


„Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych” to fachowy przewodnik po najnowszych zmianach w przepisach istotnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych oraz aktualnie ważnych problemach. Zawiera praktyczne rozwiązania dla skarbników i księgowych uwzględniając specyfikę i złożoność pracy w jednostkach oświatowych i wychowawczych. Znajdziesz w nim:

  • konkretne informacje o najnowszych zmianach w prawie istotnych dla księgowych jednostek oświatowych i wychowawczych wraz z omówieniem ich konsekwencji,
  • stanowiska ministerstw, regionalnych izb obrachunkowych, omówienia ważnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych wyroków i interpretacji,
  • praktyczne rozwiązania istotnych w danym okresie problemów, gotowe do zastosowania w danej jednostce dotyczące: rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości, podatków, kadr i płac, gospodarki finansowej, zarządzania jednostką,
  • aktualne wskaźniki i stawki, które wykorzystujesz w swojej codziennej pracy. Nie trać czasu! Skorzystaj z gotowych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań dla księgowych rozliczających jednostki oświatowe i wychowawcze.

Spis treści

AKTUALNOŚCI
1.Biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym
2.Zasiłek macierzyński także dla samotnego pracownika-ojca
RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KLASYFIKACJA
3.TEMAT MIESIĄCA: Jak rozliczyć na koniec roku dochody pozostające na wydzielonym rachunku
4.Jakie koszty jednostka oświatowa może ująć na kontach zespołu
5.Zwiększenie i zmniejszenie funduszu jednostki należy ująć na koncie 800
6.Odpis na ZFŚS dla nauczycieli tylko na podstawie Karty Nauczyciela
7.Wynik finansowy jednostki musi być zgodny z zasadą memoriału
8.Jak ująć w księgach wydatek na zestaw nagłaśniający dla szkoły
9.Jak zaksięgować dofinansowanie do studiów nauczyciela
KADRY I PŁACE
11.Jaką podstawę prawną podać w świadectwie pracy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę
12.Zwolnienie lekarskie wykraczające poza okres trwania umowy
13.Kodeksowe ograniczenia liczby umów na czas określony
14.Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej
GOSPODARKA FINANSOWA
15.Z jakiego źródła finansować dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców
16.Jak wyliczyć dotację na większą liczbę uczniów od kolejnego miesiąca