Strona główna » Księgarnia » Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie wrzesień 2015...

Kategorie ebooków

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie wrzesień 2015... - Opracowanie zbiorowe

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie wrzesień 2015...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 1 września 2015
Liczba stron: 16
Rozmiar pliku: 471,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 54,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF Pozostałe formaty:


„Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych” to fachowy przewodnik po najnowszych zmianach w przepisach istotnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych oraz aktualnie ważnych problemach. Zawiera praktyczne rozwiązania dla skarbników i księgowych uwzględniając specyfikę i złożoność pracy w jednostkach oświatowych i wychowawczych. Znajdziesz w nim:

  • konkretne informacje o najnowszych zmianach w prawie istotnych dla księgowych jednostek oświatowych i wychowawczych wraz z omówieniem ich konsekwencji,
  • stanowiska ministerstw, regionalnych izb obrachunkowych, omówienia ważnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych wyroków i interpretacji,
  • praktyczne rozwiązania istotnych w danym okresie problemów, gotowe do zastosowania w danej jednostce dotyczące: rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości, podatków, kadr i płac, gospodarki finansowej, zarządzania jednostką,
  • aktualne wskaźniki i stawki, które wykorzystujesz w swojej codziennej pracy. Nie trać czasu! Skorzystaj z gotowych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań dla księgowych rozliczających jednostki oświatowe i wychowawcze.

Spis treści

AKTUALNOŚCI
1.Modyfikacja paragrafów klasyfikacji budżetowej
2.Od września oceny opisowe na każdym etapie edukacyjnym
RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KLASYFIKACJA
3.TEMAT MIESIĄCA: Gospodarka materiałowa w jednostkach oświatowych
4.Klasyfikacja wydatków na materiały do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
5.Klasyfikacja wydatków na wyposażenie internatu
6.Ewidencja przedpłaty za szkolenia pracowników szkoły
7.Konta rozrachunkowe w planie kont szkoły
8.Rozliczenie wydatków na wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
9.Środki na ZFSŚ przejęte po zlikwidowanej jednostce oświatowej – księgowanie
PODATKI
10.Termomodernizacja budynku przedszkola – co z VAT
11.Prowadzenie przedszkola niepublicznego a PIT
GOSPODARKA FINANSOWA
12.Podpis na dokumencie potwierdzającym spełnienie parametrów wymaganych w siwz
13.Upublicznianie dokumentów przez związki zawodowe
14.Regulamin korzystania ze stołówki
KADRY I PŁACE
15.Uzupełnianie etatu w innej szkole
16.Odmowa udzielenia urlopu zdrowotnego
17.Porozumienie o niewypłaceniu ekwiwalentu za urlop