Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodaw...
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodaw... - Monika Krywańska

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodaw...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4302-7
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 27
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 30,63 zł
Wybrany format: Ebook  - Monika Krywańska w formacie PDF


Po uzyskaniu zgody na podnoszenie kwalifikacji pracownik ma prawo ubiegać się o urlop szkoleniowy albo zwolnienie na czas zajęć i dojazdu na nie (jeżeli podnosi kwalifikacje w formie, która uprawnia do takich świadczeń). Jeśli jednak pracodawca chce przyznać mu dodatkowe świadczenia i sfinansować np. czesne, noclegi lub podręczniki, powinien to ustalić w umowie. Może w niej także zobowiązać podwładnego do odpracowania kosztów tych dodatkowych świadczeń. Z publikacji dowiesz się, jakie są zasady zawierania z pracownikiem doszkalającym się odpowiednich umów. Można sprawdzić, jakie są zasady opodatkowania oraz oskładkowania świadczeń przysługujących pracownikom doszkalającym się i uczącym się.