Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Unia Europejska » Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich. Od polityki po terroryz...
Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich. Od polityki po terroryz... - Larroque Anne-Clémentine, Konrad Sztyler

Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich. Od polityki po terroryz...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Dialog
ISBN: 978-83-8002-399-4
Język: Polski
Data wydania: 15 listopada 2015
Liczba stron: 94
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Larroque Anne-Clémentine, Konrad Sztyler w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Członkowie salafijji, Bracia Muzułmanie, walczący o niepodległość w Chinach Ujgurzy, bojownicy Państwa Islamskiego, fundamentaliści w Indonezji, na Filipinach, we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych – wszyscy oni są dziś uznawani za przedstawicieli „fundamentalizmu muzułmańskiego”. Tymczasem zjawisko to jest bardzo złożone, a błędy w stosowaniu pojęcia – częste. Warunkiem sine qua non zrozumienia go jest uwzględnienie różnorodności fundamentalizmów muzułmańskich oraz wpisanie ich w odpowiednie konteksty polityczne i geograficzne. Anne-Clémentine Larroque w swej  niewielkiej, lecz niezwykle bogatej w treść książce przedstawia struktury tych ruchów, analizuje źródła i podstawy doktryn sunnickich i szyickich, geopolityczne zakorzenienie poszczególnych ruchów oraz ich stosunek do kwestii zdobywania władzy, tworząc tym samym nieodzowną pomoc w rozumieniu współczesnego świata.

Książkę wydano dzięki dofinansowaniu Wydziału Kultury Ambasady Francji w Polsce w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego BOY-ŻELEŃSKI.
Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aide à la publication BOY-ŻELEŃSKI, a bénéficié du soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Pologne.

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1. Źródła i podstawy muzułmańskich doktryn fundamentalistycznych
I. Systematyka słownictwa i podstawy fundamentalizmu muzułmańskiego
II . Narodziny muzułmańskich doktryn fundamentalistycznych: od nowoczesności do czasów współczesnych
Rozdział 2. Korzenie fundamentalizmów muzułmańskich a ich geopolityka
I. Bracia Muzułmanie – między działalnością społeczną a władzą polityczną: powstanie wieloaspektowej muzułmańskiej ideologii fundamentalistycznej
II . Sieci salafijji: między kaznodziejstwem, reformizmem a nurtem dżihadi
III . Tabligh: transnarodowy ruch masowego kaznodziejstwa
IV. Rewolucyjny fundamentalizm szyicki
Rozdział 3. Fundamentalizmy muzułmańskie wobec władzy: od upolitycznienia po
terroryzm międzynarodowy

I. Fundamentalizmy muzułmańskie a dostęp do władzy politycznej
II . Rozkwit radykalnego i agresywnego fundamentalizmu muzułmańskiego we współczesnym świecie
Podsumowanie
Słownik terminów
Wybrana bibliografia