Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Wspólna księgowość i inne zmiany w ustawach samorządowych w 2016 ...
Wspólna księgowość i inne zmiany w ustawach samorządowych w 2016 ... - Halina Skiba

Wspólna księgowość i inne zmiany w ustawach samorządowych w 2016 ...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4312-6
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 19
Rozmiar pliku: 422,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 29,52 zł
Wybrany format: Ebook  - Halina Skiba w formacie PDF


Od 2016 roku zacznie obowiązywać większość przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreślają pomysłodawcy, zmiany służące usprawnieniu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego mają na celu ułatwienie realizacji zadań, które gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Temu celowi ma służyć m.in. możliwość zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), a także opracowanie podstawy prawnej do tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu.