Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur
Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur - Izabela Nowacka

Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4320-1
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 9
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 30,63 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabela Nowacka w formacie PDF


Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego − wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania − 60% wynagrodzenia.