Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Kodeks pracy 2016 z komentarzem uwzględnia zmiany przepisów od 2016 ...
Kodeks pracy 2016 z komentarzem uwzględnia zmiany przepisów od 2016 ... - Opracowanie zbiorowe

Kodeks pracy 2016 z komentarzem uwzględnia zmiany przepisów od 2016 ...

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-589-8
Język: Polski
Data wydania: 30 września 2015
Liczba stron: 499
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 119,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


W 2016 r. wejdą w życie dwie duże nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy zmian w zawieraniu i rozwiązywaniu terminowych umów o pracę. Nowe przepisy zakładają, że maksymalny czas trwania umów o pracę na czas określony będzie wynosić
33 miesiące. Będzie też można zawrzeć najwyżej trzy takie umowy z tym samym pracownikiem. Ponadto zmiana uzależnienia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz eliminuje możliwość zawierania umów na czas wykonywania określonej pracy.

Druga nowelizacja wejdzie w życie od 2 stycznia 2016 r. i wprowadza zmiany w udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Przewiduje rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, m.in. poprzez zmianę terminu udzielania urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.