Kodeks cywilny - Opracowanie zbiorowe

Kodeks cywilny

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-534-8
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 129
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks cywilny uwzględniający zmiany w zasadach spadkobrania, które wejdą w życie od 18 października 2015 r.

Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Zawiera przepisy regulujące kwestie własności i innych praw rzeczowych (księga druga), zobowiązań (księga III) i spadków (księga IV). W księdze I zawierającej część ogólną zostały uregulowane podstawowe kwestie związane z zawieraniem umów, formą czynności prawnych oraz przedstawicielstwem i udzielaniem pełnomocnictwa lub prokury.