Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społe... - Arkadiusz Żukiewicz

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społe...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-486-0
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 223
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
36,75 zł
Nasza cena:
26,25 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Przygotowana propozycja rozważań jest drugim tomem tryptyku poświęconego zagadnieniom pracy społecznej (w pierwszym ukazana została jej ontologiczna perspektywa) i stanowi kontynuację namysłu czynionego ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia. Czytelnicy znajdą tu odwołanie do teoretycznych i praktycznych doświadczeń, wywodzonych z aktywności akademickiej oraz bezpośredniej służby społecznej, podejmowanej przez autora publikacji w Polsce, Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W dalszej kolejności powstanie tom koncentrujący się na problematyce etyki pracy społecznej. Będzie to publikacja zamykająca projekt wprowadzający do dalszej analizy teoretycznych i praktycznych zagadnień służby wpisującej się w obszar pracy społecznej.

Książka ta jest adresowana do odbiorców, którzy z perspektywy humanistycznej pragną spoglądać na sprawy człowieka i jego udziału w procesach przebudowywania rzeczywistości życia codziennego. W sposób szczególny może ona służyć teoretykom i praktykom w poszukiwaniu mostów łączących siły ludzkie w służbie Drugiemu Człowiekowi, zawiera bowiem propozycję podejścia badawczego, łączącego się z działalnością społeczną.

Spis treści

Wprowadzenie / Introduction

Rozdział I. Epistemologiczne podstawy procesu poznania rzeczywistości pracy społecznej / Epistemological bases of the process of cognition while exploring the social work-related reality

1.1. Praca społeczna jako byt. Wprowadzenie ontologiczne do rozważań epistemologicznych / Social work as an entity. Introduction to ontological epistemological considerations

1.2. Istota epistemologii i jej miejsce w refleksji filozoficznej / The essence of epistemology and its place in the philosophical reflection

1.3. Metodologia w epistemologicznej refleksji o poznaniu. Konteksty badania rzeczywistości pracy społecznej / Methodology in epistemological reflection on cognition. Contexts of research on the reality of social work

1.4. Epistemologia pracy społecznej. W służbie poznania i przetwarzania rzeczywistości życia ludzkiego / Epistemology of social work. In the service of getting to know and processing the reality of human life

Rozdział II. Tradycje badań społeczno-pedagogicznych. Poszukiwanie obrazu rzeczywistości życia gromadnego i jego przemiany w nawiązaniu do koncepcji metodologicznej Heleny Radlińskiej / Traditions of socio-pedagogical research. Searching for the image depicting the reality of social life and its changes in relation to the methodological concepts of Helena Radlińska

2.1. Wybrane zagadnienia badań społeczno-pedagogicznych / Selected issues of socio-pedagogical research

2.2. Społeczno-pedagogiczna perspektywa metodyki poznawania i przetwarzania codzienności życia ludzkiego / Socio-pedagogical perspective of the methodology of getting to know and processing everyday human life

2.3. Konstruowanie społeczno-pedagogicznego obrazu rzeczywistości życia gromadnego dla jego przetwarzania / Constructing a socio-pedagogical image of the reality of social life for its processing

Rozdział III. Metodologiczne orientacje badania pracy społecznej / Methodological orientations of social work research

3.1. Wprowadzenie do metodologii badań pracy społecznej / Introduction to social work resarch methodology

3.2. Orientacje badawcze w poznawaniu obszaru pracy społecznej / Research orientations in exploring the field of social work

A. Podejście ilościowe. Orientacja pozytywistyczna / Quantitative approach. Positivist orientation

B. Podejście jakościowe. Orientacja humanistyczna (postpozytywistyczna) / Qualitative approach. Humanistic orientation (postpositivist)

C. Podejście zintegrowane (etapowe badanie-działanie). Orientacja trzeciej drogi / Integrated approach (phased research and action). Third way orientation

3.3. Etyczne konteksty badań w obszarze pracy społecznej / Ethical contexts of research in the area of social work

Podsumowanie. W stronę dalszego namysłu nad poznaniem i działaniem w obszarze pracy społecznej / Conclusions. Towards further reflection on cognition and action in the field of social work

Literatura i źródła wykorzystane / References and sources used


Introduction to the epistemology of social work. References to the socio-pedagogical perspective of social work cognition (Summary)

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »