Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapa... - Lucyna Gromiec

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapa...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4113-9
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 140
Rozmiar pliku: 745,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
78,19 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Ponieważ prawo nie zawiera gotowych narzędzi do monitorowania, a jednocześnie czyni z tego jeden z najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły, by ułatwić wywiązanie się z tego zadania przekazujemy ponad 60 gotowych i rekomendowanych narzędzi do monitorowania podstawy programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Pomogą one ocenić stopień realizacji planu dydaktycznego i na czas podjąć działania naprawcze i wspomagające, by ostatecznie podstawa programowa została w pełni zrealizowana.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.

Monitorowanie jako element nadzoru pedagogicznego

Rozdział 2.

Akty prawne regulujące proces monitorowania podstawy programowej na różnych etapach edukacyjnych

Rozdział 3.

Podstawa programowa w programie nauczania

Rozdział 4.

Programy nauczania

Rozdział 5.

Obowiązek monitorowania realizacji podstawy programowej

Rozdział 6.

Konsekwencje niezrealizowania podstawy programowej

6.1. Przykład arkusza oceny programu nauczania

Rozdział 7.

Planowanie dydaktyczne a ramowe i szkolne plany nauczania

7.1. Przykład: Przeliczenie minimalnego wymiaru godzin na tygodniowy wymiar godzin

7.2. Przykład arkusza rocznego planu dydaktycznego

Rozdział 8.

Główne obszary monitorowania

Rozdział 9.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział 10.

Obszary monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział 11.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III i IV etapie edukacyjnym

11.1. Postawy, jakie powinna kształtować szkoła

Rozdział 12.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie

Rozdział 13.

Ogólna procedura, formy i narzędzia monitorowania

13.1. Wzór procedury monitorowania podstawy programowej

13.2. Wzór oświadczenia o realizacji podstawy programowej

13.3. Wzór rocznej karty monitorowania realizacji podstawy programowej

13.4. Wzór karty monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia

13.5. Wzór protokołu kontrolnego w zakresie realizacji podstawy programowej

13.6. Inny przykład procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

13.7. Arkusz zbiorczy – monitorowanie realizacji podstawy programowej

13.8. Arkusz zbiorczy – monitorowanie realizacji podstawy programowej

13.9. Karta monitorująca realizację podstawy programowej kształcenia

13.10. Przykład planu monitorowania realizacji podstawy programowej

13.11. Wspomaganie nauczycieli i działania naprawcze

Rozdział 14.

Procedura i narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

Wzór oświadczenia o realizacji podstawy programowej

Przykład 1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie zarządzania czasem pracy

Przykład 2. Monitorowanie efektów kształcenia w przedszkolu pod kątem umiejętności

Przykład 3. Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Przykład 4. Karta informacyjna o poziomie osiągnięć dziecka w zakresie umiejętności społecznych

Przykład 5. Umiejętności – obserwacja końcowa

Rozdział 15.

Procedura i narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III szkoły podstawowej

Przykład 1. Monitorowanie realizacji treści kształcenia w szkole podstawowej w klasach I–III

Przykład 2. Monitorowanie efektów kształcenia w szkole podstawowej w klasach I–III

Przykład 3. Monitorowanie zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Przykład 4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w zakresie zarządzania czasem pracy – karta realizacji godzin na dany cykl kształcenia w klasach I–III

Rozdział 16.

Procedura i narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej II etapu edukacyjnego

Przykład 1. Monitorowanie realizacji treści kształcenia w szkole podstawowej w klasach IV–VI

Przykład 2. Monitorowanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – II etap edukacyjny

Przykład 3. Roczna karta monitorowania godzin realizacji podstawy programowej

Przykład 4. Karta monitorowania realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania w cyklu kształcenia

Przykład 5. Wzór protokołu kontrolnego w zakresie realizacji podstawy programowej

Rozdział 17.

Procedura i narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum – III etap edukacyjny

Przykład 1. Monitorowanie realizacji treści kształcenia w gimnazjum

Przykład 2. Roczna karta monitorowania godzin realizacji podstawy programowej

Przykład 3. Wzór karty monitorowania realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania w cyklu kształcenia

Przykład 4. Wzór protokołu kontrolnego w zakresie realizacji podstawy programowej

Rozdział 18.

Procedura i narzędzia monitoringu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia w zawodzie w szkole ponadgimnazjalnej – IV etap edukacyjny

Przykład 1. Monitorowanie realizacji treści kształcenia w liceum

Przykład 2. Wzór rocznej karty monitorowania godzin realizacji podstawy programowej – liceum i technikum

Przykład 3. Wzór karty monitorowania realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania na cykl kształcenia

Przykład 4. Wzór protokołu kontrolnego w zakresie realizacji podstawy programowej

Przykład 5. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie – technikum

Przykład 6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie – technikum

Przykład 7. Monitorowanie efektów realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie – technikum

Przykład 8. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia w zawodzie – zasadnicza szkoła zawodowa

Przykład 9. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie – zasadnicza szkoła zawodowa

Przykład 10. Monitorowanie efektów realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie – zasadnicza szkoła zawodowa

Rozdział 19.

 

Podstawa prawna

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »