Strona główna » Księgarnia » Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp

Kategorie ebooków

Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp - Dominika Perkowska

Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4045-3
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2015
Liczba stron: 80
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 43,84 zł
Wybrany format: Ebook  - Dominika Perkowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp odnoszące się do właściwości wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego podmiotu przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia.
W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.