Strona główna » Księgarnia » Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i ...

Kategorie ebooków

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i ... - Leszek Berezowski

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i ...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-7628-8
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 129,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Leszek Berezowski w formacie PDF


Książka Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomoc­nictwa? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wpro­wadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów notarialnych, testamentów i pełno­mocnictw krajów anglosaskich.

Ten praktyczny przewodnik szczegółowo omawia terminologię występującą w tego typu dokumentach, objaśnia charakterystyczne właściwości gramatyczne, przedstawia interpretację całych zwrotów i zdań w trudniejszych miejscach omawianych przykładów, wskazuje na przyczyny i konsekwencje doboru poszczególnych terminów oraz kryjące się za nimi zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje właściwe dla krajów i prawa angielskie­go obszaru językowego.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla prawników, tłumaczy, a także dla studen­tów zainteresowanych opanowaniem umiejętności czytania i prawidłowego rozumienia angielskich dokumentów notarialnych, testamentów i pełnomocnictw.