Strona główna » Księgarnia » Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2...

Kategorie ebooków

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2... - Maria Jasińska

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2...

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-491-4
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 125
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 34,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Maria Jasińska w formacie PDF


W publikacji „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” zaprezentowano przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości i zawierające w swej treści praktyczne wskazówki oraz rozwiązania

Po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki i jej indywidualnych uwarunkowań rozwiązania te mogą być wykorzystane przy opracowywaniu własnych, nowych zasad (polityki) rachunkowości lub aktualizacji dotychczas obowiązujących w przypadku wystąpienia m.in. zmian w zasadach ewidencji operacji gospodarczych lub w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej czy też w zasadach sporządzania sprawozdawczości.

Dzięki publikacji zyskasz wiedzę m.in. na temat:

  • Podstaw prawnych dotyczących opracowania zasad (polityki)rachunkowości
  • Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad (zasad) rachunkowości
  • Zasad funkcjonowania kont dla jednostki
  • Zasad funkcjonowania kont dla budżetu JST

Ważne:

  • Publikacja zawiera załączniki do Zasad (polityki) rachunkowości takie jak: protokół potwierdzający przyjęcie do użytkowania programów: księgowego, kadrowego, płacowego, do obsługi ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a ponadto instrukcję określającą sposób zarządzania systemami informatycznymi oraz wykaz i opis działania programów komputerowych wprowadzonych do stosowania w jednostce.