Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Handlowe » Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim – wskazówk...
Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie  konsumenckim – wskazówk... - Maurycy Organa

Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim – wskazówk...

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-495-2
Język: Polski
Data wydania: października 2014
Liczba stron: 32
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 34,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Maurycy Organa w formacie PDF


Od 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy będą musieli w szerszym niż dotychczas zakresie informować swych klientów o warunkach zawieranych umów. Prowadzący sklepy internetowe będą musieli dokonać zmian na swoich stronach internetowych. Klienci zyskali szersze niż dotychczas prawo do odstępowania od zawieranych z przedsiębiorcami umów.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży konsumenckiej już teraz powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o prawach konsumenta. Pozwoli im to na właściwe przygotowanie się i wprowadzenie koniecznych zmian w prowadzonej działalności, m.in.: powinni oni zaktualizować posiadane regulaminy sprzedaży.

Dobra znajomość przepisów jest przedsiębiorcom niezbędna, ponieważ postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne (w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy). Przy tym konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie (art. 7 ustawy). Tym samym przedsiębiorcy nie powinni umieszczać w umowach takiego zrzeczenia się praw. Ten zapis umowny będzie nieważny.