Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
100 pytań o obowiązek podatkowy - Opracowanie zbiorowe

100 pytań o obowiązek podatkowy

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-450-1
Język: Polski
Data wydania: 30 października 2014
Liczba stron: 64
Rozmiar pliku: 893,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
29,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Publikacja – zawiera informacje, kiedy dla przedsiębiorców powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Opracowanie zawiera 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania dotyczące tego:
• jakie są zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego VAT (m.in. w sytuacji sprzedaży na próbę, podwójnej zapłaty, WDT itp.)
• kiedy obowiązek podatkowy powstaje w sytuacjach szczególnych (m.in. umowy komisu, usługi prawne, usługi pośrednictwa etc) W publikacji uwzględniono najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące tych zagadnień.
W publikacji znajdziesz informacje o:
- zaliczkach
- świadczeniach usług okresowych
- dostawach towarów wysyłanych

Spis treści

I. Powstawanie obowiązku podatkowego
1. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży towarów na próbę
2. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku podwójnej zapłaty za tę samą dostawę
3. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy
4. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości między gminą a osobami fizycznymi
5. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego
6. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przekazania nieruchomości w związku z likwidacją spółki jawnej na majątek osobisty wspólników
7. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnej cesji wierzytelności
II. Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego
8. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy towar jest wysyłany kurierem
9. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów za pośrednictwem firm spedycyjnych
10. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów za zaliczeniem pocztowym
11. Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego, gdy klient nie odebrał przesyłki pocztowej z towarem
12. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli towar został odebrany po kilku miesiącach od dnia złożenia zamówienia
13. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki na dostawę towarów
14. Czy powstaje obowiązek podatkowy od zaliczki, jeżeli otrzymano ją w tym samym miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru
15. Czy otrzymanie wpłaty na poczet nieokreślonych zamówień skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT
16. Czy sprzedaż ratalna wpływa na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
17. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu darowizny towarów na rzecz domu dziecka
18. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego wydania materiałów i gadżetów reklamowych
19. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
20. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem prawa wieczystego użytkowania gruntu
21. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem znaków towarowych
22. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży samochodu
23. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży prenumeraty czasopism drukowanych
24. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży bonów podarunkowych
25. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie sprzętu AGD
26. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży domu jednorodzinnego
27. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dostawy budynków, gdy płatność następuje w transzach
28. Czy opłata rezerwacyjna wpłacana przez klienta na bieżący rachunek bankowy dewelopera skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego
29. Czy powstaje obowiązek podatkowy od wpłat dokonywanych przez klientów na rachunek powierniczy dewelopera
30. Czy omyłkowa wpłata na rachunek bieżący dewelopera zamiast na rachunek powierniczy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego
31. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dostawy nieruchomości, jeśli klientowi udzielono kredytu kupieckiego
32. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
33. Czy powstaje obowiązek podatkowy w związku z zaliczeniem wadium na poczet ceny zakupu nieruchomości
34. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
35. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy towary sprzedaje pośrednik
36. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów w automatach
37. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i opłat rocznych
38. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów przez Internet za zaliczeniem pocztowym
39. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez Internet, jeżeli płatność następuje za pomocą systemów płatności internetowej
40. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez Internet, jeżeli płatność następuje przed wysłaniem towaru
41. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komisanta, jeżeli wydaje towar osobie trzeciej
42. Czy w WDT obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury
43. Czy otrzymanie zaliczki w WDT wpływa na powstanie obowiązku podatkowego
44. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WDT udokumentowanych fakturą zbiorczą
45. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy przemieszczeniu własnego towaru do magazynu położonego w innym kraju Unii Europejskiej
46. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zapłaty zagranicznemu kontrahentowi zaliczki na poczet dostawy towarów z montażem
47. Kiedy rozliczyć eksport towarów, gdy dostawa była rozliczona na warunkach DAP
48. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic przez gminę
49. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy zakupie rocznego abonamentu do strony internetowej prowadzonej przez firmę spoza UE
50. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi gastronomicznej świadczonej na rzecz gości hotelowych
51. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportowych
52. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od importu usług transportowych
53. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług spedycji
54. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zakupie usług analiz medycznych od zagranicznego laboratorium
55. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług parkingowych oraz rezerwacji miejsc parkingowych
56. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług druku ulotek
57. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi naprawy telefonów
58. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży dostępu do czasopism i serwisów online
59. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy wykonanie usługi jest potwierdzane protokołem odbioru
60. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w firmie kurierskiej
61. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od opłaconej z góry usługi reklamy nabytej od podatnika unijnego
62. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w automatach
63. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży biletów na wyciągi narciarskie przez stronę internetową
64. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej.
65. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach reprezentacji w sprawie o odszkodowanie
66. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług wykonanych częściowo
67. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach serwisowych świadczonych kwartalnie
68. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach nadzoru autorskiego, dla których ustalono miesięczny okres rozliczeniowy
69. Jak postąpić, gdy zapłata za usługi pośrednictwa w sprzedaży rozliczane kwartalnie nastąpiła przed terminem
70. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi doradztwa podatkowego i obsługi księgowej
III. Szczególny moment powstaniaobowiązku podatkowego
71. Czy w umowie komisu obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych
72. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej towarów w zamian za odszkodowanie
73. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komornika
74. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług tłumaczenia wykonanych na zlecenie sądu
75. Czy zatrudnianie współpracowników przy przygotowaniu opinii na rzecz sądu ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
76. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u biegłego sądowego
77 Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług udzielania pożyczek
78. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sporadycznego udzielania pożyczek innym podmiotom
79. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
80. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonej przez dealera w salonie samochodowym
81. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w sprzedaży leków refundowanych przez NFZ
82. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dopłat otrzymywanych do usług komunikacji miejskiej
83. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych świadczonych na rzecz osób fizycznych
84. Jak rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet usług budowlanych
85 Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlano-montażowych, jeżeli fakturę wystawiono z opóźnieniem
86. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy pracach rozbiórkowych prowadzonych etapami
87. Czy dziennik budowy pomoże w ustaleniu, kiedy powstał obowiązek podatkowy w firmie budowlanej
88. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży książek
89. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportu odpadów świadczonych na rzecz gminy
90. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie gazu
91. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w najmie
92. Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu, jeżeli nie otrzymano zapłaty
93. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia odpłatnych usług ustanowienia służebności gruntowej
94. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach zarządzania nieruchomością świadczonychdla gminy
95. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym
96. Czy otrzymanie zaliczki przez firmę ochroniarską powoduje powstanie obowiązku podatkowego
97. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług ochrony, gdy wystawiono faktury z góry za kilka miesięcy
98. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług ochrony, gdy płatność otrzymano przed terminem
99. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług prawnych
100. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług prawnych świadczonych jednorazowo na rzecz klientów kancelarii

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »