Umowy budowlane - Justyna Żarnowska

Umowy budowlane

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-516-4
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 31
Rozmiar pliku: 649,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 9,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Żarnowska w formacie PDF


Na każdym z poszczególnych etapów budowy domu, czy to budowy fundamentów, czy wykonywania instalacji, bardzo ważną rzeczą są umowy o roboty budowlane. Umowy te wiążą w sposób formalny inwestora z wykonawcą i podwykonawcami, stanowiąc podstawę prawną do właściwego wykonania prac w konkretnym terminie oraz w konkretny sposób, a także o ile zajdzie taka potrzeba, do wyciągania konsekwencji w z niewywiązania się z warunków umowy którejś ze stron.