Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Humanistyka » Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy
Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy - Mikołaj Madurowicz

Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Dialog
ISBN: 978-83-8002-531-8
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 147
Rozmiar pliku: 7,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 14,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Mikołaj Madurowicz w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Książka ta jest ważną pozycją w polskim piśmiennictwie poświęconym kwestiom miejskim. I to nie tylko ze względu na swoją interdyscyplinarność. Przedstawia bowiem nowe spojrzenie na sfery sacrum i profanum przestrzeni miejskiej, ich wymiar materialny i metafizyczny, a także czysto urbanistyczny i architektoniczny. Pozwala w sposób jasny i klarowny zdefiniować te pojęcia i znaleźć ich odpowiedniki w przestrzeni miejskiej. Daje niezwykle wnikliwy obraz tworzenia sfery sacrum w Warszawie, jej tworzenia, transformacji sfery sacrum, lecz także i jej unicestwiania. W takim ujęciu współczesna stolica Polski nabiera innego wymiaru, staje się bowiem wzorcem losów współczesnego sacrum miejskiego i to nie tylko w krajach postkomunistycznych, lecz także wysoko zurbanizowanych. Z tego też względu studium Mikołaja Madurowicza zainteresuje z pewnością nie tylko urbanistów i architektów, lecz wszystkich, którzy w praktyce zajmują się miastem z różnych punktów widzenia. Można mieć nadzieję, że stanie się także inspiracją do dalszych badań nad przestrzenią humanistyczną miasta, szczególnie zaś Warszawy, która dziś poszukuje swej tożsamości, ogromnie ważnej zarówno ze społecznego, jak i naukowego punktu widzenia.