Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Podatkowe » Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości
Rozrachunki w księgach rachunkowych  i w sprawozdawczości - Maciej Wojdowski

Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-391-7
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 282
Rozmiar pliku: 17,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 95,20 zł
Wybrany format: Ebook  - Maciej Wojdowski w formacie PDF


Prowadzenie działalności przez jednostki sektora finansów publicznych wiąże się z wystąpieniem wszelkiego rodzaju rozrachunków. Mogą one dotyczyć zarówno różnych tytułów, jak i kontrahentów (instytucji). Rozrachunki stanowią jeden z najważniejszych elementów w każdej księgowości. Kategoria rozrachunków obejmuje należności i zobowiązania zarówno o charakterze publicznoprawnym, jak i cywilnoprawnym.

W publikacji w sposób praktyczny objaśnione są zagadnienia związane z ujęciem księgowym, prezentacją w sprawozdawczości oraz w sprawozdaniu finansowym należności oraz zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

 

W Publikacji wskazano m.in.:

  • kiedy dokonać przypisu należności,
  • jakie obowiązują zasady dokonywania odpis aktualizującego,
  • jak ująć w ewidencji księgowej należności i zobowiązania – ustalenie momentu powstania zobowiązania w celu ujęcia w księgach rachunkowych,
  • jakimi kryteriami należy się kierować przy podziale należności i zobowiązań w celu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych jednostki,
  • do jakiego okresu sprawozdawczego przypisać daną należność czy zobowiązanie,
  • jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania warunkowe,
  • jak rozliczać dowody źródłowe zewnętrzne i własne dotyczące zobowiązań w okresach przełomowych (miesiąc i rok),
  • jak zaprezentować należności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym – w bilansie, w tym skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego, oraz w rachunku zysków i strat – w kontekście kosztów/strat definiowanych w ustawie o rachunkowości.