Strona główna » Księgarnia » Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

Kategorie ebooków

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  dla uczniów i nauczycieli - Leszek Jaworski

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-414-3
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 79
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 49,90 zł
Nasza cena: 39,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Leszek Jaworski w formacie PDF


W publikacji omówiono warunki otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli oraz przedstawiono procedurę jej udzielania.

W książce zostały przedstawione m.in.:

  • kryteria i okoliczności uzasadniające przyznawanie pomocy uczniom,
  • formy przyznawania pomocy uczniom,
  • regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom,
  • finansowanie pomocy materialnej uczniom,
  • zasady wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielom,
  • wypłata zasiłku na zagospodarowanie,
  • przyznawanie nauczycielom pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W publikacji można także znaleźć praktyczne przykłady, wzory niezbędnych dokumentów oraz bogate orzecznictwo w omawianym zakresie.

Spis treści

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. Beneficjenci pomocy

1.2. Stypendium szkolne

1.2.1. Okoliczności uzasadniające pomoc

1.2.2. Kryterium dochodowe

1.2.3. Zasady obliczania dochodu

1.2.4. Formy wypłaty stypendium

1.2.5. Refundacja wydatków strukturalnych

1.2.6. Okres wypłaty świadczenia

1.2.7. Wypłata jednorazowa

1.3. Zasiłek szkolny

1.3.1. Zdarzenia losowe

1.3.2. Warunki i formy wypłaty zasiłku

1.3.3. Termin złożenia wniosku

1.4. Regulamin przyznawania pomocy materialnej

1.5. Procedura w sprawie pomocy materialnej

1.5.1. Właściwy organ

1.5.2. Wszczęcie postępowania

1.5.3. Termin złożenia wniosku

1.5.4. Uzasadnione przypadki wniesienia podania po terminie

1.5.5. Przebieg postępowania

1.5.6. Wstrzymanie lub cofnięcie pomocy

1.5.7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

1.6. Finansowanie pomocy materialnej dla uczniów

1.7. Programy lokalne lub regionalne

1.8. Programy rządowe

1.9. Zwolnienie świadczeń od podatku

2. Pomoc materialna dla nauczycieli

2.1. Prawo do lokalu mieszkalnego

2.2. Dodatek mieszkaniowy

2.3. Dodatek wiejski

2.4. Zasady wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego

2.5. Prawo do działki i mieszkania

2.6. Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

2.7. Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych