Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Vademecum umów i pism dla księgowych. Podatki. Kadry. ZUS
Vademecum umów i pism dla księgowych. Podatki. Kadry. ZUS - Opracowanie zbiorowe

Vademecum umów i pism dla księgowych. Podatki. Kadry. ZUS

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4121-4
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 258
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 85,23 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF Pozostałe formaty:


W publikacji prezentujemy wzory pism i umów dotyczących podatków, kadr i rozliczeń z Zakladem Ubezpieczeń Społecznych. E-book zawiera praktycze komentarze ekspertów przy każdym wzorze i umowie.

Spis treści

Prowadzenie firmy

Umowa o prowadzenie księgi rachunkowej

Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa

Uchwała w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Podatki

Oświadczenie wyborze metody liniowej w PIT

Oświadczenie rezygnacji z  metody liniowej w PIT

Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Oświadczenie o rezygnacji z  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Oświadczenie o wyborze uproszczonej formie wpłacania zaliczek w PIT/CIT

Oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formie wpłacania zaliczek w PIT/CIT

Oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczenia VAT

Oświadczenie  o rezygnacji kwartalnej metody rozliczenia VAT

Oświadczenie o wyborze metody kasowej w VAT

Oświadczenie  o rezygnacji z metody kasowej w VAT

Wniosek o zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej

Wniosek o przyspieszony zwrot VAT

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych

Wniosek o zaliczenie nadpłaty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych osoby trzeciej

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Wniosek o potrącenie

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego

Skarga na niezałatwienie sprawy w terminie

Czynny żal

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Kadry

Umowa o prace na czas nieokreślony

Umowa o prace na okres próbny

Umowa o prace na czas określony

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Zakres obowiązków

Świadectwo pracy

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

ZUS

Zastrzeżenia płatnika składek do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym Odwołanie od decyzji ZUS

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od decyzji ZUS

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek