Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Podatkowe » Ulga na dzieci po zmianach
Ulga na dzieci po zmianach - Ryszard Kubacki

Ulga na dzieci po zmianach

Wydawnictwo: Infor
ISBN: 978-83-7440-478-5
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 28
Rozmiar pliku: 547,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Ryszard Kubacki w formacie PDF


Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zasady rozliczania oraz wysokość ulgi na dzieci. Nowe regulacje podatnicy powinni stosować już w zeznaniu rocznym za 2014 r. W raporcie przedstawiamy rozwiązanie problemów, jakie wpłynęły do redakcji w tej sprawie, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. przepisy umożliwiają podatnikowi odzyskanie kwoty stanowiącej różnicę między przysługującą mu kwotą ulgi na dziecko a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu. Z dodanych do art. 27f ust. 8–12 updof wynika wprost, że jeżeli kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty ulgi odliczonej w zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.