Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika − rozliczenie z zat...
Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika − rozliczenie z zat... - Izabela Nowacka

Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika − rozliczenie z zat...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4153-5
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 8
Rozmiar pliku: 977,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 12,18 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabela Nowacka w formacie PDF


Płatnik, który otrzymał decyzję ZUS o obowiązku oskładkowania świadczenia "niesocjalnego" (tzn. wypłaconego niezgodnie z kryteriami socjalnymi przyznawania świadczeń z ZFŚS), musi nie tylko skorygować odpowiednio dokumentację ZUS, czyli raporty miesięczne ZUS RCA wraz z deklaracjami ZUS DRA za błędnie rozliczone miesiące, ale również zapłacić wynikłe z tych korekt zaległe składki na wszystkie ubezpieczenia - społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP. Uregulować trzeba całość składek, tj. zarówno w części pokrywanej przez ubezpieczonego, jak i przez płatnika wraz z odsetkami za zwłokę. Zapłacone za pracownika zaległe składki w części przez niego finansowanej mogą być następnie potrącone z jego wynagrodzenia, ale tylko za jego pisemną zgodą. Jeżeli jednak pracodawca odstąpi od żądania ich zwrotu - będą one stanowiły dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który trzeba uwzględnić na liście płac w miesiącu, w którym pracodawca opłacił zaległe składki z własnych środków. Opracowanie omawia reguły dokonywania takiego rozliczenia, wraz z przykładami wyliczeń na listach płac w obu wariantach.