Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i ...
Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i ... - Opracowanie zbiorowe

Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i ...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4185-6
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 15
Rozmiar pliku: 954,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,08 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Świadectwo pracy – umowy terminowe
Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe
Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony
Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych
Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy
Świadectwo pracy – urlop
Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu przez byłego pracownika prawa do wyższego wymiaru urlopu
Rozliczenie się z pracownikiem z należnego urlopu w razie rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego
Staż pracy i urlop wypoczynkowy pracownika podejmującego pracę w roku zwolnienia ze służby zawodowej w wojsku
Świadectwo pracy – tryb rozwiązania umowy
Treść świadectwa pracy w punkcie dotyczącym trybu rozwiązania umowy z pracownikiem zwalnianym z powodu likwidacji stanowiska
Uzupełnienie lub wydanie nowego świadectwa pracy po prawomocnym orzeczeniu sądowym
Świadectwo pracy – emerytura
Treść świadectwa pracy dla pracownika, który rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przechodzącym na emeryturę w świadectwie pracy
Świadectwo pracy – wydanie na wniosek
Wydanie, na wniosek pracownika, świadectwa pracy w trakcie trwającego zatrudnienia
Świadectwo pracy – okresy nieskładkowe
Jakich absencji nie wykazuje się w świadectwie pracy
Świadectwo pracy – odszkodowanie
Świadectwo pracy – wzór
Świadectwo pracy po wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony przez pracodawcę