Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Socjologia » Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa
Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa - Piotr Szukalski

Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-669-7
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 208
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 38,85 zł
Nasza cena: 27,75 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Szukalski w formacie PDF


Zbiór składa się z trzynastu tekstów poświęconych starzeniu się ludności i związanej z tym procesem solidarności międzypokoleniowej. Autorzy przedstawiają: wpływ zmian w polityce społecznej w Polsce na relacje między pokoleniami; oblicza solidarności międzypokoleniowej (bariery, korzyści i perspektywy); reformy emerytalne z punktu widzenia kontraktu międzypokoleniowego; repartycyjność endofamilijną jako narzędzie wpływu na poziom dzietności; migrację zagraniczną jako wyzwanie dla solidarności międzypokoleniowej; problem osób w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030; inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Południowej; starzenie się ludności na tle analizy funkcjonowania sektora usług opiekuńczych; rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa; wiek jako determinantę zachowań konsumpcyjnych; rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa; samoocenę stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi oraz czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy społecznej.

Odnosząc szczegółowe analizy do sytuacji obecnej można stwierdzić, że wzrastająca znajomość zachodzących przemian ludnościowych przyczynia się do coraz częstszego pojawiania się w publicznych debatach wątków dotyczących reformowania systemu emerytalnego czy budowania systemu zachęt do jak najpóźniejszego wychodzenia z rynku pracy. Przesłanki takiej debaty mają przede wszystkim doraźny i czysto utylitarny charakter (ograniczanie dzisiejszego deficytu budżetowego, zmniejszanie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, próba oddziaływania na poziom długu publicznego). Na marginesie pozostaje kwestia, czy utrzymanie obowiązujących obecnie zasad redystrybucji zasobów między pokoleniami - w sytuacji zachodzących przemian ludnościowych - zakłóca sprawiedliwość międzypokoleniową.

Niniejszy tom stanowi w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie.

Spis treści

Piotr Szukalski, Wprowadzenie  |  7

Józefina Hrynkiewicz, Wpływ zmian w polityce społecznej w Polsce na relacje między pokoleniami  |  13

Maria Łuszczyńska, Oblicza solidarności międzypokoleniowej – bariery, korzyści i perspektywy  |  31

Kaja Zapędowska‑Kling, Reformy emerytalne a międzypokoleniowy kontrakt  |  53

Łukasz Jurek, Repartycyjność endofamilijna jako narzędzie wpływu na poziom dzietności  |  63

Dorota Szawarska, Migracja zagraniczna jako wyzwanie dla solidarności międzypokoleniowej  |  75

Dorota kałuża‑Kopias, Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030  |  87

Piotr Szukalski, Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Południowej  |  103

Piotr Szukalski, Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Północnej i Zachodniej  |  117

Zofia Szweda‑Lewandowska, Starzenie się ludności a sektor usług opiekuńczych  |  133

Andrzej Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa  |  149

Katarzyna Bałandynowicz‑Panfil, Wiek jako determinanta zachowań konsumpcyjnych  |  171

Monika Burzyńska, Malwina Kępa, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła, Samoocena stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi  |  181


Olga Gajewska, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła, Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy społecznej – wstępne wyniki badań  |  197