Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykła... - Witold Śmigielski

Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykła...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-524-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 239
Rozmiar pliku: 4,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
38,85 zł
Nasza cena:
23,30 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

W części teoretycznej pracy przedstawiono: modele rodziny (pojęcie rodziny, typy rodzin, funkcje rodziny) na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem zachodzących przemian historycznych (poglądy na życie rodzinne wśród „pierwszych ludzi”; rodzina w epoce preindustrialnej w Europie i na ziemiach polskich; rodzina w epoce industrialnej na ziemiach polskich w okresie zaborów na tle przemian życia rodzinnego w Europie w XIX i na początku XX w.) oraz alternatywne formy życia rodzinnego (monoparentalność, egalitarne małżeństwo monogamiczne, czyli małżeństwo partnerskie, niezamężna kohabitacja). Część oparta na badaniach własnych zawiera ujęcie modeli życia rodzinnego młodzieży akademickiej, określa główne determinanty preferowanego modelu, charakteryzuje respondentów w kontekście deklarowanego modelu życia, wielowymiarowej analizie poddaje uwarunkowania preferowanego modelu życia (w świetle wyników badania ankietowego) i preferowane modele życia rodzinnego.

Na tle polskiej literatury przedmiotu, w której liczne publikacje prezentują wyniki badań ankietowych poświęconych tematyce małżeńsko-rodzinnej (z młodzieżą szkolną lub akademicką jako grupą badawczą) omawiana praca jest wyjątkowa. Stanowi analizę wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na preferencje respondentów, w tym szczególnie tzw. młodych dorosłych, związane z modelem związku i życia rodzinnego. Rzecz ogranicza się zazwyczaj do wyboru między małżeństwem a związkiem nieformalnym. Na podstawie badań można twierdzić, że rośnie grupa młodych osób deklarujących docelowo chęć życia w małżeństwie, poprzedzonym związkiem nieformalnym lub też - choć w mniejszym stopniu - chęć życia w pojedynkę. Autor żywi nadzieję, że wnioski z badania przeprowadzonego na losowej próbie 1000 studentów uczelni łódzkich wzbogacą wiedzę o preferencjach młodzieży akademickiej, dotyczących modelu życia małżeńsko-rodzinnego.

Spis treści

Podziękowania 9

Wstęp 11

Rozdział I. Modele rodziny – aspekt teoretyczny 13

1. Pojęcie rodziny  15

2. Typy rodzin  23

3. Funkcje rodziny  27

Rozdział II. Modele rodziny – przemiany historyczne w zarysie 33

1. Poglądy o formach życia rodzinnego wśród „pierwszych ludzi” 35

2. Rodzina w epoce preindustrialnej w Europie i na ziemiach polskich 42

2.1. Rodzina w epoce preindustrialnej – okres średniowiecza  43

2.2. Rodzina w epoce preindustrialnej – czasy nowożytne  49

2.3. Rodzina w epoce preindustrialnej – wiek XVIII  53

3. Rodzina w epoce industrialnej na ziemiach polskich w okresie zaborów, na tle przemian życia rodzinnego w Europie w XIX i na początku XX wieku 57

Rozdział III. Alternatywne formy życia 67

1. Wprowadzenie 69

2. Monoparentalność  73

3. Egalitarne małżeństwo monogamiczne (małżeństwo partnerskie)  76

4. Niezamężna kohabitacja  80

Rozdział IV. Modele życia rodzinnego młodzieży akademickiej – wyniki badań własnych  87

1. Metodologia badania 89

1.1. Cel badania ankietowego oraz sposób doboru jednostek do próby  89

1.2. Charakterystyka badanej próby  91

2. Prezentacja wyników badania 94

2.1. Charakterystyka studentów ze względu na wybrane aspekty życia małżeńsko- rodzinnego 95

2.2. Główne determinanty preferowanego modelu życia 114

2.3. Charakterystyka respondentów w kontekście deklarowanego modelu życia  125

3. Wielowymiarowa analiza uwarunkowań preferowanego modelu życia w świetle wyników badania ankietowego 145

3.1. Wprowadzenie 145

3.2. Analiza wielowymiarowa dotycząca preferowanego modelu życia rodzinnego  145

4. Dyskusja 162

4.1. Małżeńskość 162

4.2. Dzietność 168

4.3. Zagadnienia etyczno-moralne 171

4.4. Podział obowiązków 176

Podsumowanie 181

Streszczenie 185

Literatura 187

Indeks nazwisk 197

Spis rysunków 201

Spis tabel 203

Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy 209

 

Załącznik 2. Tablice wyników testu niezależności chi-kwadrat i inne zestawienia 227

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »