Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Prawo » Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego
Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego - Dariusz Górecki

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-668-0
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 202
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 48,30 zł
Nasza cena: 34,50 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Górecki w formacie PDF


Praca jest poświęcona aktualnym problemom prawa konstytucyjnego w Polsce i na Litwie – stanowi zbiór opracowań naukowców z Uniwersytetów Łódzkiego i Wileńskiego. Zawiera teksty dotyczące: elementów systemu rządów w Konstytucji RP z 1997 r.; recepcji niemieckich rozwiązań ustrojowych w polskim prawie konstytucyjnym oraz realizacji funkcji krajowego organu do spraw równego traktowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich; nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce; granic kompetencji Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej w procesie zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej (na przykładzie referendum z 24 czerwca 2014 r.); kwestii, czy ochrona dziedzictwa kulturalnego może usprawiedliwiać ingerencję w prawo własności, rozpatrywanej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; aktualnych problemów polskiego prawa wyborczego; przedwczesnej ustawy o budżecie partycypacyjnym; nadania obywatelstwa w trybie wyjątkowym i związanych z tym możliwości prawnych oraz prób obejścia konstytucji; stabilności konstytucji oraz postępowania nowelizacyjnego na przykładzie litewskim; wieczystych postanowień konstytucyjnych, tworzących podstawę demokratycznej tożsamości konstytucyjnej; zasady bezpieczeństwa prawnego w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej; aspektów konstytucyjnych statusu sądów administracyjnych Litwy i ich sędziów.

Spis treści

Wstęp (Dariusz Górecki 7

Witold Brodziński, Uwagi o dwóch elementach systemu rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 9

Michał Domagała, Recepcja niemieckich rozwiązań ustrojowych w polskim prawie konstytucyjnym  17

Aldona Domańska, Realizacja funkcji krajowego organu do spraw równego traktowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich  27

Dariusz Górecki, Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – potrzebna czy zbędna?  39

Ryszard Paweł Krawczyk, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce 49

Elena Masnevaitė, Granice kompetencji Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej w procesie zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej (na przykładzie referendum z dnia 24 czerwca 2014 r.)  61

Anna Michalak, Czy ochrona dziedzictwa kulturalnego może usprawiedliwiać ingerencję w prawo własności – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  71

Konrad Składowski, Rozporządzenie z mocą ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uwagi krytyczne  81

Krzysztof Skotnicki, Aktualne problemy polskiego prawa wyborczego  95

Jarosław Sułkowski, Przedwczesna ustawa o budżecie partycypacyjnym  115

Rasa Svetikaitė, Nadanie obywatelstwa w trybie wyjątkowym: możliwości prawne i próby obejścia Konstytucji  125

Haroldas Šinkūnas, Stabilność Konstytucji i postępowanie nowelizacyjne na przykładzie litewskim  139

Martynas Vasiliauskas, Czy ombudsman może być „rywalem” sądu jako trzeciej władzy? 151

Dainius Žalimas, Wieczyste postanowienia konstytucyjne podstawą demokratycznej tożsamości konstytucyjnej  165

Skirgailė Žaltauskaitė Žalimienė, Zasada bezpieczeństwa prawnego w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej  175


Indrė Žvaigždinienė, Ingrida Danėlienė, Aspekty konstytucyjne statusu sądów administracyjnych Litwy oraz ich sędziów  187