Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę - Opracowanie zbiorowe

Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4155-9
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 15
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


W praktyce najczęściej chodzi o regulowanie składek z tytułu członkostwa w organizacjach społeczno-zawodowych (związki zawodowe), samorządzie zawodowym, organizacjach branżowych oraz o spłatę pożyczki udzielanej przez pracodawcę ze środków obrotowych albo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub pożyczki przyznanej pracownikowi w ramach przynależności do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.