Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące PIT - Opracowanie zbiorowe

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące PIT

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4046-0
Język: Polski
Data wydania: sierpnia 2015
Liczba stron: 135
Rozmiar pliku: 255,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
60,61 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI, PDF

Wraz z początkiem tego roku obowiązują też nowe zasady rozliczania służbowych aut używanych prywatnie. Udostępnianie przez szefa samochodów służbowych pracownikom do celów prywatnych stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie, którego wartość należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. W praktyce zmienione przepisy powodują sporo wątpliwości. Wyjaśniamy je w tej publikacji. Znajdziesz tu także odpowiedzi na pytania dotyczące ulg podatkowych, zwolnień, amortyzacji podatkowej, kosztów uzyskania przychodów i wiele innych. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

WSTĘP

Wykaz stosowanych skrótów

Przychód podatkowy

1.     Przepisów dotyczących naliczania przychodu z tytułu użycia firmowego auta do celów prywatnych nie stosuje się do studentów

2.     Wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań to przychód z działalności

3.     Diety za udział w posiedzeniu rady nadzorczej generują przychód podatkowy

4.     Składka na PZU finansowana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy

5.     Przychód powstanie w momencie wystawienia faktury

6.     Powstanie przychodu jest uzależnione od treści i warunków polisy

7.     Przy określaniu przychodu dla każdego pracownika należy brać pod uwagę liczbę dni w miesiącu, gdy korzystali z auta

8.     Zmiany dotyczące używania samochodów służbowych do celów prywatnych nie dotyczą przedsiębiorców

9.     Właściciel firmy nie uzyskuje przychodu z tytułu używania samochodu do celów prywatnych

10.   Składka na grupowe ubezpieczenie na życie pracownika i jego żony jest przychodem pracownika ze stosunku pracy

11.   Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat doprowadzi do powstania przychodu

12.   Sprzedaż domu i samochodu wykorzystywanych do prowadzenia firmy nie spowoduje powstania przychodu

Ulgi podatkowe, zwolnienia, odliczenia

13.   Z ulgi prorodzinnej można skorzystać tylko do wysokości podatku od zasiłku

14.   Osoba pełniąca rolę rodzica zastępczego skorzysta z ulgi prorodzinnej

15.   Jeżeli zarobki pełnoletniego syna nie przekroczą ustawowego limitu, ojciec ma prawo do ulgi prorodzinnej

16.   Odszkodowanie za służebność przesyłu jest zwolnione z PIT

17.   Dofinansowanie wycieczki dla dzieci pracowników do 380 zł bez PIT

18.   Zapomoga do 2.280 zł jest zwolniona z PIT

19.   Zapomogi z tytułu długotrwałej choroby do określonego limitu są zwolnione z PIT

20.   Konkurs dla aktywnego fana na portalu społecznościowym a kwestie podatkowe

21.   Jaki procent podatku odliczyć od przychodów uzyskanych z działalności artystycznej

22.   Jak rozumieć użytek mieszany samochodu

Zeznania i deklaracje podatkowe

23.   Sprzedaż mieszkania spółdzielczego trzeba rozliczyć w PIT-39

24.   Opodatkowanie najmu ryczałtem nie pozbawi małżonków wspólnego rozliczenia

25.   Deklaracje w wersji papierowej trzeba wysłać do urzędu do końca stycznia

26.   Czy małżonek opodatkowujący ryczałtem najem może jednocześnie korzystać ze wspólnego rozliczenia małżonków

27.   Jak rozliczać faktury korygujące i czy skorygować zeznanie PIT-36

Uproszczone formy opodatkowania

28.   Naprawa oraz przeglądy techniczne systemów alarmowych i sygnalizacyjnych z 8,5% stawką ryczałtu

29.   Ryczałtowcy muszą prowadzić ewidencję przychodów według określonego wzoru

30.   Przychód z wynajmu mieszkania – termin na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem

31.   Firma prowadząca działalność z podklasą 62.09.Z PKD może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Amortyzacja podatkowa

32.   Używanie auta poniżej roku uprawnia do jednorazowego kosztu

33.   Mały podatnik może zamortyzować samochód jednorazowo

34.   Modernizowany budynek należy amortyzować

35.   Przyczepy są objęte 14% stawką amortyzacyjną

36.   Jednorazowa amortyzacja ogrodzenia nie jest możliwa

37.   Amortyzacja używanej łodzi z 40% stawką amortyzacyjną

38.   Jeśli myjnia samochodowa jest budynkiem, to roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%

39.   Rozliczenia małżonków prowadzących odrębne firmy

40.   Ponowna amortyzacja środka trwałego jest możliwa

41.   Jednorazowa amortyzacja stanowiąca pomoc de minimis

42.   Czy zaświadczenie o pomocy de minimis jest konieczne do skorzystania z jednorazowej amortyzacji

43.   Laptop należy zakwalifikować do KŚT 491

44.   Amortyzacja posiadanej floty samochodowej będzie najwyższa, jeśli dokona się jej na podstawie stawek indywidualnych

Środki trwałe

45.   Grunty i posadowione na nich budynki to odrębne środki trwałe

46.   Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest jednak środkiem trwałym, ale wartością niematerialną

47.   Podatnik może tylko raz dokonać jednorazowego odpisu środka trwałego

Koszty uzyskania przychodów

48.   Wydatki na nocleg pracownika są firmowym kosztem

49.   Koszty wyjazdów służbowych muszą być udokumentowane

50.   Towary ze 100% rabatem bez możliwości zaliczenia w koszty

51.   Wydatek na studia pracownika to dla przedsiębiorstwa koszt podatkowy

52.   Wartość paczki noworocznej przekazanej pracownikowi można zaliczyć do kosztów podatkowych

53.   Fakturę za obiad z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych

54.   Fakturę ujmuje się w kosztach podatkowych w dacie wystawienia

55.   Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu przy szkole językowej można zaliczyć do kosztów

56.   Wydatki na zakup ekspresu do kawy przedsiębiorca zaliczy do kosztów podatkowych

57.   Wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników stanowią koszt podatnika

58.   Tylko wydatki poniesione na osobę, która ma zostać pracownikiem, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

59.   Paragon fiskalny może być dowodem księgowym na niektóre zagraniczne zakupy

60.   Zakup okularów przez prezesa firmy może być kłopotliwy

61.   Kiedy nie należą się koszty uzyskania przychodu wynikające z amortyzacji mieszkania

62.   Podatek naliczony VAT, który nie podlega odliczeniu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu

63.   Tylko wartość wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektu można zaliczyć do kosztów

64.   Zleceniodawca może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu bhp i ubrań roboczych z logo firmy do kosztów podatkowych

65.   Nabyty przed zawarciem małżeństwa lokal stanowi majątek odrębny męża

66.   Wartość bonu płatniczego jest kosztem uzyskania przychodu

67.   Pracownik może uwzględnić podwyższone koszty w zeznaniu rocznym

68.   Fakt zaliczenia VAT naliczonego do kosztów uzyskania przychodów zależy od okoliczności faktycznych

69.   Zaniżone wynagrodzenie można skorygować za dowolną liczbę lat

70.   Wydatek na zakup okularów korekcyjnych oraz na badania lekarskie jest wydatkiem o charakterze osobistym

71.   Właściciel firmy zalicza w koszty podatkowe ,,swoje” diety z tytułu podróży służbowych

72.   Czy można zastosować 50% koszty autorskie do rozliczonych już umów zleceń

73.   Świadczenie socjalne wypłacone pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu

74.   Wartość pracy żony nie stanowi kosztu w firmie męża

75.   Zakup leków do firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych

76.   Wydatki na zakupy artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami mogą stanowić koszty podatkowe

77.   Zakup mieszkania w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

78.   Jeżeli zaliczka została wykazana w zaniżonej wartości, konieczna jest korekta PIT-4R

79.   Pożyczkobiorca nie składa deklaracji PIT-8AR

80.   W PIT-8AR wykazuje się kwoty pobranego PIT od wypłaconej dywidendy

81.   PIT-11 sporządzane dla trzech osób można złożyć tradycyjnie

82.   Podatek od dochodów uzyskanych w USA i w Polsce

83.   Podatek i składki za dochody niemieckiego pracownika zatrudnionego przez polską firmę opłaca się w Niemczech

84.   Pracodawca powinien dysponować dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek na nocleg pracownika

85.   Nie nalicza się PIT i składek na ZUS za zwrot kosztów za przejazd autostradami oraz parking

86.   Wypłacony zwrot kosztów przejazdu powinien zostać wykazany w deklaracji rocznej PIT-4R oraz powinna zostać pobrana zaliczka

87.   Aby uniknąć zapłaty odsetek za zwłokę, trzeba skorygować przychód i zaliczkę na PIT

88.   Podatnik rozliczany na ryczałcie straci tę możliwość, jeżeli osiągnie przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności

89.   W jakim terminie należy wypłacić dywidendę oraz zapłacić PIT

90.   Na gruncie podatkowym nie ma różnic między spółką jawną a spółką cywilną – podatnikami PIT są wspólnicy

Spis z natury

91.   Poprawne sporządzenie remanentu wpływa na właściwe ustalenie dochodu

92.   Materiały częściowo zużyte trzeba ująć w remanencie na 31 grudnia

93.   Spis z natury stanowi ostatni zapis w księdze podatkowej danego roku

94.   W niektórych sytuacjach podatnik musi ustalić procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu

95.   Zwrot towarów trzeba ująć w spisie z natury

Prowadzenie PKPiR

96.   Prowadząc PKPiR metodą uproszczoną, koszty należy ująć w dacie poniesienia

97.   Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych trzeba od razu wpisać do PKPiR

98.   Ostateczny termin rocznego podsumowania zapisów księgi to dzień złożenia zeznania podatkowego

99.   Księgę podatkową za 2015 rok należy przechowywać do końca 2021 roku

100. Odszkodowanie od ubezpieczyciela jest przychodem dla firmy

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »