Strona główna » Księgarnia » Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Kategorie ebooków

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych - Maria Kucharska-Fiałkowska

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4051-4
Język: Polski
Data wydania: lipca 2015
Liczba stron: 140
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 104,55 zł
Wybrany format: Ebook  - Maria Kucharska-Fiałkowska w formacie MOBI Pozostałe formaty:


W nowej ustawie o finansach publicznych wprowadzono nowy system kontroli, tj. kontrolę zarządczą, która obejmuje swym zakresem  wszystkie aspekty działalności jednostki, kładąc duży nacisk przede wszystkim na element zarządzania jednostką. Kontrola zarządcza jest więc pojęciem szerszym niż kontrola finansowa, która w „starej” ustawie (art. 47) dotyczyła  procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Sprawdź, jak opracować w jednostce nowe procedury kontroli zarządczej.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. System kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Przepisy prawa w zakresie kontroli zarządczej

Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą

Kontrola zarządcza jako element zarządzania jednostką

Organizacja kontroli zarządczej w jednostce

Rozdział 2. Standardy kontroli zarządczej

Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych

Kompetencje zawodowe

Struktura organizacyjna

Delegowanie uprawnień

Cele ryzyka i zarządzanie nim

Misja

Określanie celów i zadań, monitorowanie oraz ocena ich realizacji

Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka i reakcja na ryzyko

Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie kontroli zarządczej

Nadzór

Ciągłość działalności

Ochrona zasobów i szczególne mechanizmy nadawania upoważnień do zasobów informatycznych

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

Informacja i komunikacja

Monitorowanie i ocena

Samoocena kontroli zarządczej

Audyt wewnętrzny

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Uwagi końcowe Wykaz aktów prawnych

Wykaz rysunków, przykładów, tabel, załączników

Rysunki

Przykłady

Tabele

Załączniki