Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Biegły rewident a zarządzanie ryzykiem gospodarczym
Biegły rewident a zarządzanie ryzykiem gospodarczym - Jerzy Podlewski

Biegły rewident a zarządzanie ryzykiem gospodarczym

Wydawnictwo: E-bookowo
ISBN: 978-83-272-3636-4
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 31
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 10,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jerzy Podlewski w formacie PDF


Celem opracowania, którą oddajemy w Twoje ręce Czytelniku, jest analiza zadań stawianych przed rewizją finansową w związku z oceną ryzyka gospodarczego badanych przedsiębiorstw. Biegły rewident, zewnętrzny niezależny audytor finansowy realizując koncepcję audytu opartego o ryzyko („risk-based audit”) analizuje różne aspekty ryzyka badanego podmiotu oraz ich możliwy wpływ na ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych.
Prowadzenie działalność gospodarczej jest nieodłącznie związane z różnorodnym ryzykiem, ale można bez obawy stwierdzić, że sprawozdawczość finansowa jest swoistą „soczewką” skupiająca i wyrażająca łączny skutek oddziaływania wielu ryzyk na podmiot gospodarczy.
Jednocześnie same sprawozdania finansowe są coraz istotniejszym źródłem ryzyka, które zagraża utrzymaniu i wzrostowi wartości przedsiębiorstwa, a nawet ciągłości jego funkcjonowania. Podmioty gospodarcze coraz częściej wykorzystują różnorodne narzędzia zarządzania ryzykiem, a jednym z najważniejszych środków oddziaływania na ryzyko jest obowiązek dokonywania niezależnej obiektywnej, rewizji finansowej. Przed audytorem zewnętrznym, którym jest biegły rewident stawiane są coraz to nowe wymagania związane z analizą ryzyka i szerzej oceną systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie.