Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich - Elżbieta Psyk-Piotrowska

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-499-0
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 189
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
37,80 zł
Nasza cena:
29,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka jest zbiorem prac ilustrujących powstawanie i funkcjonowanie nowych mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawia uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich (istotę przedsiębiorczości, wieś jako środowisko życia i wychowania młodzieży, uwarunkowania społeczno-kulturowe, rolę edukacji, kultury, rodziny); obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych – na przykładzie województwa łódzkiego (obszary nierówności w zakresie edukacji, szanse edukacyjne najmłodszych dzieci, diagnozę potrzeb edukacyjnych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i diagnostykę specjalistyczną, kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli, infrastrukturę edukacyjną); nowe koncepcje zarządzania gminą (zadania samorządu terytorialnego, koncepcje New Public Management i Governance/Good Governance, zalety współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi); odnowę wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (cele i założenia programu „Odnowa wsi”, „Odnowę wsi” w Polsce i gminie Nowosolna); uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania (definicje i uwarunkowania społeczne innowacji, wybrane cechy kapitału społecznego zbiorowości wiejskich).

Wraz z pojawieniem się „renesansu lokalności” publikacja nabiera istotnego znaczenia w kontekście socjologii społeczności lokalnych i takich jej perspektyw, jak: lokalny rozwój społeczny, partycypacja społeczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kapitał społeczny, governance, „Odnowa wsi”, LEADER. Aktywność społeczna, inicjatywność, zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów własnego terenu stały się pożądane, wręcz niezbędne w zarządzaniu strategicznym terytorium. Stanowią warunek przystąpienia do programów wspierających działania prorozwojowe w układach lokalnych, są swoistym mechanizmem rozwoju obszarów wiejskich.

Spis treści

Wprowadzenie 11

Uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich (Ewelina Sudra)  17

Wstęp  17

Istota przedsiębiorczości  17

Wieś jako środowisko życia i wychowania młodzieży  24

Uwarunkowania społeczno-kulturowe  26

Rodzina  29

Edukacja  33

Kultura  36

Podsumowanie  38

Bibliografia  39

Socio-cultural entrepreneurial attitudes of young people from rural areas (Summary)  42

Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego (Ewa Gabryelak)  43

Wstęp  43

Obszary nierówności w zakresie edukacji  45

Szanse edukacyjne najmłodszych dzieci  46

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i zajęcia dodatkowe dla uczniów 54

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i diagnostyka specjalistyczna  66

Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli  67

Infrastruktura edukacyjna  73

Podsumowanie  87

Bibliografia  91

Areas of inequality in the field of education and attempts of its correction. The use of European Funds in łódzkie voivodeship (Summary)  94

Nowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorową (Ewelina Ewa Gwara)  95

Wstęp  95

Podstawowe informacje o zadaniach samorządu terytorialnego 96

Koncepcja New Public Management 97

Koncepcja Governance i Good Governance 100

Zalety współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi  103

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacznikiem Governance 106

Ranking „Partnerski samorząd 2010” – ocena współpracy samorządów z NGOs  107

Podsumowanie  113

Bibliografia  114

New municipality management concepts as an opportunity for optimal cross-sectoral cooperation (Summary)  116

Odnowa wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (Pamela Jeziorska-Biel)  117

Wstęp  117

„Odnowa wsi” – cele i założenia programu  118

„Odnowa wsi” w Polsce  120

Realizacja programu „Odnowa wsi” w gminie Nowosolna w województwie łódzkim  126

Podsumowanie  136

Bibliografia  138

Rural renewal in the municipality of Nowosolna in the łódzkie voivodeship (Summary)  139

Uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania (Katarzyna Zajda)  141

Wstęp  141

Innowacje społeczne definicje i uwarunkowania społeczne  142

Wybrane cechy kapitału społecznego zbiorowości wiejskich a mechanizmy stymulowania innowacji społecznych na wsi 146

Podsumowanie  154

Bibliografia  156

Determinants of social innovations in rural communities and the methods of their stimulation (Summary)  158

Aktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD) (Agnieszka Kretek-Kamińska)  159

Wstęp  159

Poziom aktywności społeczno-politycznej młodzieży wiejskiej na tle aktywności społeczeństwa polskiego  161

Młodzi aktywni przykład członków Lokalnych Grup Działania 168

Podsumowanie  176

Bibliografia  177

Social Activity of Young Inhabitants of Rural Areas. (The Case of the LAGs Members) (Summary)  179

Informacje o autorkach  181

 

Spis tabel i ilustracji  187

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »