Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Dobra chronione w prawie administracyjnym - Zofia Duniewska

Dobra chronione w prawie administracyjnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-542-3
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 449
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
56,70 zł
Nasza cena:
34,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji; Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego; Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji; Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych. W cz. II (Wybrane dobra chronione w prawie administracyjnym) omówiono problematykę ochrony życia i zdrowia człowieka, godności pacjenta, wolności sumienia i wyznania, wolności narodu w państwie, bezpieczeństwa ekologicznego, środowiska przyrodniczego, ochrony zabytków,  narodowego zasobu bibliotecznego rozumianego jako zasób,  ochrony mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia. Cz. III (Kwestie szczegółowe związane z administracyjnoprawną ochroną dóbr) zawiera refleksje dotyczące rangi czynności niewładczych administracji publicznej, problemów z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci, prawnej ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym, sytuacji prawnej osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego, konfliktu dóbr i wartości chronionych na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy, minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egzekucji administracyjnej,  funkcji terminów materialnych w prawie budowlanym, społecznej skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgromadzeń publicznych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie (uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zbiór uzupełnia bogata literatura przedmiotu.

Spis treści

Wprowadzenie (dr hab. prof. UŁ Zofia Duniewska)  7

Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE  21

Paweł Chmielnicki – Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjne go a funkcje administracji  23

Marcin Kamiński – Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego (dobra administracyjnoprawnego)  37

Mariusz Maciejewski – Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyj nym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji  51

Mariusz Szyrski – Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa  63

Część II. WYBRANE DOBRA CHRONIONE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM  73

Dominika Tykwińska-Rutkowska – Ochrona życia i zdrowia człowieka w prawie administracyjnym (przyczynek do dyskusji)  75

Joanna Wegner-Kowalska – Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawa administracyjnego  85

Ryszarda Michalska-Badziak – Godność pacjenta jako dobro chronione prawem administracyjnym  97

Michał Kasiński – Wolność sumienia i wyznania jako dobro chronione w prawie administracyjnym (wybrane problemy)  113

Ewa Skorczyńska – Wolność narodu w państwie – jako dobro chronione w prawie administracyjnym  133

Piotr Korzeniowski – Bezpieczeństwo ekologiczne jako dobro prawnie chronione  149

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Środowisko jako dobro chronione  169

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, – Przyrodnicze dobra chronione  179

Justyna Kuśnierz-Chmiel, Ewa Kubas – Woda jako dobro wspólne  197

Artur K. Modrzejewski – Środowisko dobrem chronionym przez „zainteresowaną społeczność” w gospodarowaniu odpadami wydobywczymi  215

Janusz Sługocki – Problemy prawne ochrony zabytkowych parków dworsko-pałacowych  225

Maria Karcz-Kaczmarek, Iwona Kaczmarek – Narodowy zasób biblioteczny jako dobro chronione w prawie administracyjnym  239

Monika Przybylska – Zakres ochrony bezpieczeństwa energetycznego w sektorze źródeł energii odnawialnej w kontekście „małego trójpaku energetycznego”  251

Przemysław Niemczuk – Ochrona mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia  261

Cześć III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNOPRAWNĄ OCHRONĄ DÓBR  271

Iwona Niżnik-Dobosz – Ranga czynności niewładczych administracji publicznej, w tym materialno-technicznych i społeczno-organizatorskich, i znaczenie ich kontroli w realiza cji normatywnych wartości i dóbr na przykładzie studium przypadku  273

Joanna Machut-Kowalczyk – Problemy z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci w świetle wypowiedzi zamieszczanych na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej”  283

Anna Ostrowska – W kwestii „wnioskowego” dostępu do informacji publicznej  297

Dominik J. Kościuk – Gwarancje prawne ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym  319

Dorota Lebowa – Sytuacja prawna osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego według ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  329

Jerzy Parchomiuk – Konflikt dóbr i wartości chronionych w prawie administracyjnym na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy  341

Ewa Cisowska-Sakrajda– Minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egze kucji administracyjnej  365

Mirosław Wincenciak – Funkcje terminów materialnych w Prawie budowlanym – próba re konstrukcji dóbr prawem chronionych  385

Maciej P. Gapski – Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyj nym  397

Lech J. Żukowski – Społeczna skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgro madzeń publicznych  413

Jakub Polanowski – Czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie? Uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  427

 

Literatura  445

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »