Zobowiązania - Agnieszka Kawałko

Zobowiązania

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-7275-4
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 467
Rozmiar pliku: 8,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Agnieszka Kawałko w formacie PDF


Wydanie piąte uzupełniono o najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Uwzględniono także zmiany dokonane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym; w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.