Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie specjalne: Amortyzacja i odp...
Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie specjalne: Amortyzacja i odp... - Katarzyna Trzpioła

Nowe Standardy Sprawozdawczości, wydanie specjalne: Amortyzacja i odp...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: luty 2015
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 582,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Katarzyna Trzpioła w formacie PDF


Jednostka określa w polityce rachunkowości amortyzację rzeczowych aktywów trwałych oraz roczną stawkę amortyzacyjną. Przy podejmowaniu tej decyzji – tak jak w przypadku środków trwałych – należy kierować się okresem ekonomicznej użyteczności, który ustala się na podstawie kilku kryteriów. Warto znać przepisy o amortyzacji zgodne z ustawą o rachunkowości i MSR/MSSF.

Spis treści

Amortyzacja zakończonych prac rozwojowych
Rozliczanie różnic kursowych przy nabyciu
Czas użytkowania wartości niematerialnych
Odpisy amortyzacyjne
Amortyzacja wartości oddanych do użytkowania
Odpisy z tytułu utraty wartości
Wycofanie wartości niematerialnych
Wycofanie środka trwałego a amortyzacja
Korekty metody amortyzacji
Wartość odzyskiwalna
Wartość użytkowa