Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Biznes IT » Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpiecze...
Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpiecze... - Joanna Świątkowska (red.)

Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpiecze...

Wydawnictwo: E-bookowo
ISBN: 978-83-63712-06-8
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2012
Liczba stron: 51
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 35,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Joanna Świątkowska (red.)  w formacie PDF


Publikacja Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa - analiza i rekomendacje jest rezultatem projektu mającego na celu zbadanie stanu cyberbezpieczeństwa w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji służących jego wzmacnianiu. Dodatkowo publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące ochrony cyberprzestrzeni, jak również omówienie działań w tym zakresie, podejmowanych na arenie NATO i UE. Stanowi wartościowy materiał dla decydentów, którzy w oparciu o przedstawioną analizę mają szansę budować odpowiednie rozwiązania polityczne. Jest także źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych nowymi trendami w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego.

Spis treści

Wstęp...........................................................................................................................................5
Wybrane tezy............................................................................................................................7
1. Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem
dla bezpieczeństwa współczesnego świata........................................................13
2. Systematyzacja najpoważniejszych cyberzagrożeń........................................21
3. Cyberbezpieczeństwo Republiki Czeskiej............................................................31
4. Cyberbezpieczeństwo Polski....................................................................................43
5. Cyberbezpieczeństwo Słowacji...............................................................................55
6. Cyberbezpieczeństwo Węgier..................................................................................65
7. Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej:
aspekty prawne, plany, strategie, działania ........................................................75
8. NATO w walce z cyberzagrożeniami .....................................................................85
Rekomendacje........................................................................................................................91
Autorzy......................................................................................................................................95