Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynag...
Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynag... - Michał Culepa

Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynag...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4006-4
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2015
Liczba stron: 75
Rozmiar pliku: 191,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 57,11 zł
Wybrany format: Ebook  - Michał Culepa w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Spośród szeregu pracodawców publicznych i prywatnych na szczególną uwagę zasługują instytucje kultury. Ta grupa pracodawców, choć niezaliczana bezpośrednio do instytucji publicznoprawnych, ma jednak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle do innych pracodawców. Autorzy, odpowiadając na pytania pojawiające się w praktyce, w ramach 5 rozdziałów omawiają konkretne zagadnienia wynikające z tej specyfiki.
Publikacja przedstawia m.in.:
• zasady powoływania kadry zarządzającej instytucją kultury,
• podstawy zatrudnienia jej pracowników,
• czas pracy (systemy czasu pracy, ustalanie rozkładów, rekompensowanie pracy nadliczbowej),
• zasady wynagradzania osób zatrudnionych,
• reguły przyznawania nagród i stypendiów.
Całość uzupełniona została wyborem aktów prawnych regulujących kwestie związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem w instytucjach kultury.