Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, pła... - Opracowanie zbiorowe

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, pła...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4012-5
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2015
Liczba stron: 810
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
60,61 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Publikacja została podzielona na 3 działy: KADRY, PŁACE I ZUS. W dziale KADRY Czytelnik znajdzie:  5 rozdziałów poświęconych najważniejszym zagadnieniom w prawie pracy. Dowie się m.in.:

  • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy?
  • Jak ustalić wymiar urlopu dla pracowników oraz jak go udzielić?
  • Czy są sytuacje, kiedy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
  • W jakim wymiarze udzielić ojcu dziecka urlopu ojcowskiego oraz na podstawie jakich dokumentów?
  • Kiedy umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony?
  • Ile świadectw pracy wystawić pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy na podstawie 3 zwartych umów?
  • Jak prawidłowo wypłacać świadczenia urlopowe?
  • Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2015 r.?

Przeczyta także o tym, że rozliczenie kosztów podróży zagranicznej może być dokonane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej. Jak prawidłowo wypełnić dokumenty ubezpieczeniowe? Kiedy występuje zbieg do ubezpieczeń i kto podlega podwójnej składce zdrowotnej?

Spis treści

KADRY
I rozdział – Czas pracy
Limit godzin ponadwymiarowych może zostać zapisany w różny sposób
Ryczałt za nadgodziny i za pracę w nocy może być proporcjonalnie pomniejszany za okres absencji zdrowotnej i urlopu bezpłatnego
Przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku wprowadzania 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy
Pracownik młodociany powinien mieć w tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin odpoczynku
Nienormowany czas pracy nie oznacza pracy po 15 godzin na dobę
Pracownik za pracę w sobotę powinien otrzymać cały dzień wolny
Pracodawca wliczy do czasu pracy szkolenie pracownika, jeżeli pokrywa się z jego ,,dniówką"
Pracownik niepełnosprawny może pracować dłużej na własne życzenie
Przepisy nie wskazują jak kontrolować czas pracy pracownika w podróży służbowej
15 minutową przerwę dla pracownika można wydłużyć
Aby rozliczyć nadgodziny trzeba najpierw ustalić, kiedy powstały
II rozdział – Urlopy wypoczynkowe
Ile dni pierwszego urlopu udzielić pracownikowi?
Wniosek urlopowy należy wypisać również na sobotę
Pół roku pracy młodocianego liczy się od dnia nawiązania pierwszego stosunku pracy
Umowa zlecenia nie ma wpływu na staż pracy
Zasadnicza służba wojskowa a staż urlopowy
W związku ze śmiercią pracownika ekwiwalent za urlop wypoczynkowy obliczany jest proporcjonalnie
Zaległy urlop za 2011 rok należy wykorzystać do 30 września 2015 r.
Pracownika, który nie wykorzystuje zaległego urlopu, można nie dopuścić do pracy
Urlop wypoczynkowy musi obejmować cały dzień pracy
Kiedy zasada ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym nie ma zastosowania
Przeniesienie urlopu wypoczynkowego do innego pracodawcy
Niesłuszny urlop na żądanie
Planowana przerwa urlopowa – pracownicy powinni złożyć wnioski urlopowe
Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku podjęcia pierwszej pracy
Wymiar urlopu przy zmianie etatu
Problem z udzieleniem urlopu dla pracownicy, która nie ma obowiązku świadczenia pracy i harmonogramu czasu pracy
Pracownica przed pójściem na wychowawczy może wykorzystać zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy
III rozdział – Urlopy rodzicielskie i inne zwolnienia od pracy
Ojciec dziecka może wykorzystać urlop rodzicielski
Pracodawca matki dziecka powinien wydać zaświadczenie o korzystaniu przez nią z urlopu rodzicielskiego
Pobyt dziecka w szpitalu nie przerywa urlopu rodzicielskiego
Ojciec dziecka ma prawo do dni na opiekę nawet wtedy, gdy żona przebywa na urlopie macierzyńskim
Jaka forma wniosku o korzystanie z przerw na karmienie dziecka piersią
IV rozdział – Zatrudnianie pracowników i obowiązki pracodawcy
Zatrudniony na umowę o pracę nie może wykonywać tej samej pracy jako samozatrudniony
Lepiej zawrzeć umowę o pracę 30 kwietnia zamiast 1 maja
Nie zawsze aneksowanie umów o pracę jest konieczne
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Jakie obowiązki ma pracodawca, który przyjmuje ucznia na praktyki
W zleceniu można określić wynagrodzenie ze stawką godzinową
W czasie urlopu macierzyńskiego można pracować na zlecenie
Firma zatrudniająca 5 pracowników ma obowiązek przygotować informację o warunkach zatrudnienia i obwieszczenie
Przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudnienia córki
Zatrudnianie tylko jednego pracownika nie zwalnia pracodawcy z obowiązku dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego
Pracodawca może nie uznać zaświadczenia wystawionego przez poradnię, z którą nie ma podpisanej umowy
V rozdział – Rozwiązanie umowy o pracę – obowiązki pracodawcy
Skrócenie urlopu wychowawczego a powrót do pracy
Wypowiedzenia zmieniające ,,lekarstwem" na kryzys w firmie
Nie można zmienić umowy zawartej na czas nieokreślony w jednostronny sposób
Pracodawca może zaproponować pracownikowi, który odzyskał zdolność do pracy po chorobie inne miejsce pracy
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownicy w związku ze zmianą miejsca pracy
Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być prawdziwa
Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z powodu likwidacji stanowiska pracy
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a prawo do ekwiwalentu
Zawieszenie działalności gospodarczej na dwa lata a pracownica na urlopie wychowawczym
Po zakończeniu urlopu wychowawczego, pracownica kontynuuje zatrudnienie u nowego pracodawcy
Pracodawca postawiony w stan likwidacji może zwolnić pracownice na urlopach wychowawczych
Ile wystawić świadectw pracy
Na świadectwie pracy nie umieszcza się informacji o okresach nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej
Pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy za obydwie umowy terminowe
Jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi, który otrzymał emeryturę?
Zawieranie z pracownikami długoterminowych umów na czas określony jest ryzykowne
Okres przebywania na urlopie wychowawczym i macierzyńskim a treść świadectwa pracy
W świadectwie pracy dla zatrudnionego na 1/4 należy podać informację o urlopie w wymiarze udzielonych dni i godzin
PŁACE
Pracodawca nie ma obowiązku prowadzić listy obecności pracowników
Aby skorzystać z prywatnego samochodu w podróży służbowej trzeba złożyć wniosek
Pracownikowi delegowanemu pracodawca nie wystawia dokumentu ,,polecenie wyjazdu służbowego"
Podróż służbową można rozliczyć w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej
Zwrotu wydatków można nie wpisywać do druku delegacji
Kierowca nie musi załączać dokumentów na potrzeby rozliczania diet
Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy przebywającej na macierzyńskim
Pracodawca powinien poinformować ZUS o uzyskanych przychodach przez pracownicę
Podstawą wynagrodzenia urlopowego będzie wynagrodzenie wypłacone w lutym, styczniu i grudniu
Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik pozostaje bez prawa do wynagrodzenia
Czy można ZUS RMUA zastąpić paskiem wynagrodzeń
Studentka pracująca na zlecenie nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego
Zatrudnionej na 1/2 etatu i przebywającej na urlopie rodzicielskim premia przysługuje na takich samych warunkach jak pozostałym pracownikom
Informowanie o braku ZFŚS
Z ZFŚS można byłej pracownicy wypłacić zapomogę
Jak prawidłowo wypłacać świadczenia urlopowe w 2015
Kierowcom można wypłacać ryczałt za pracę w porze nocnej
ZUS
Nie odprowadza się składek na ZUS od kosztów podróży członka rady
Jest mniej obowiązków dla płatników składek
Składki na ZUS za osobę pobierającą rentę rodzinną przy jednoczesnym zleceniu i działalności gospodarczej
Obowiązek złożenia ZUS IWA zależy od klasyfikacji płatnika składek oraz od średniej liczby ubezpieczonych
Zmiana miejsca zamieszkania pracownika nie powoduje zmiany w umowie, ale trzeba dokonać zmian w ZUS
Pomyłka w wypłacie zaniżonego wynagrodzenia wymaga korekty dokumentów ZUS
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
Druki Z-15
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego
Przykład rozliczenia przychodu pracownika korzystającego ze służbowego samochodu do celów prywatnych
Pracująca matka ma obowiązek zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego
Rozliczanie składek ZUS i podatku od wynagrodzeń od wartości pakietów medycznych na przykładach
Przykład rozliczenia składki na PZU za pracownika
Kiedy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych wyniesie 75% płacy minimalnej
Przy dwóch spółkach i jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej – składka zdrowotna występuje podwójnej wysokości
Zapłata składek ZUS na poczcie może skutkować odmową wypłaty zasiłku chorobowego
Dla ZUS nie ma znaczenia z jakiego rachunku zostały zapłacone składki za wspólników spółki cywilnej
Kiedy odliczać składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność przebywającej na chorobowym?
Przedsiębiorca odliczy składki ZUS zapłacone za żonę
Wspólnik spółki cywilnej – składki ZUS

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »