Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych - Sławomir Turkowski

Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych

Wydawnictwo: E-bookowo
ISBN: 978-83-935855-2-6
Język: Polski
Data wydania: października 2012
Liczba stron: 156
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
39,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji, które wykorzystywane są na etapie windykacji przedsądowej i sądowej. Książka w sposób wyczerpujący omawia również aspekty egzekucji komorniczej. Poradnik porusza także sposób szczegółowy problematykę zabezpieczania wierzytelności. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyjnych, wierzycieli, dłużników, ale również właścicieli firm, które funkcjonują w polskim obrocie gospodarczym.

 

Spis treści

 

 

Wstęp

Zastrzeżenie prawa własności towaru

Zabezpieczenie należności w aspekcie szczególnych trybów procedury sądowej

Protokół stanu faktycznego

Aspekt groźby karalnej

Groźba bezprawna

Niebezpieczeństwa związane ze sprzedażą wierzytelności

Wniosek o upadłość firmy dłużnika (przesłanki)

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości

Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Zalety gwarancji bankowej

Zasady konstrukcji umowy handlowej w zakresie gwarancji bankowej

Procedura wnioskowania i udzielania gwarancji bankowej

Treść gwarancji bankowej (istotne zapisy)

Gwarancja bankowa – klauzule dodatkowe

Rodzaje klauzul dodatkowych

Nieważność gwarancji bankowej

Wygaśnięcie gwarancji bankowej

Realizacja gwarancji bankowej

Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Treść i forma umowy poręczenia

Kto może być poręczycielem

Zalety i wady poręczenia

Odpowiedzialność solidarna

Kwota poręczenia

Zarzuty poręczyciela

Poręczenie za dług przyszły

Rodzaje poręczenia ze względu na okres jego trwania

Niezbędne elementy umowy poręczenia

Wzór umowy poręczenia

Brak zgody małżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia

Składniki majątku wspólnego

Składniki majątku osobistego

Dokumentacja poręczenia

Intercyza a zobowiązania

Realizacja umowy poręczenia

Kiedy poręczenie traci moc obowiązującą

Weksel – istota i definicja dokumentu

Weksel własny

Niezbędne elementy weksla

Dotychczas obowiązujący blankiet weksla

Funkcje weksla

Dłużnicy wekslowi

Wierzyciele wekslowi

Klauzule wekslowe

Weksel in blanco

Protest wekslowy

Poszukiwanie zwrotne

Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym

Etapy postępowania z dłużnikiem

Rodzaje sankcji

Zabezpieczanie umów handlowych

Niezbędne elementy umowy w przypadku małych firm

Niezbędne elementy umowy w przypadku spółek

Niezbędne elementy umowy (warunki ogólne)

Dodatkowe zabezpieczenia umowne

Zapłaty w całości przy płatności ratalnej

Zadatek

Prawo odstąpienia od umowy

Odstępne

Kara umowna

Sprzedaż z zastrzeżeniem własności towaru

Elementy faktury

Odbieranie faktur

Zabezpieczenie należności sądowych

Warunki ustanowienia zabezpieczenia

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sądowych

Kaucja a zabezpieczenie

Upadek zabezpieczenia

Niepokojące sygnały w zachowaniu dłużnika

Zasady egzekucji roszczeń

Niezbędne elementy wniosku egzekucyjnego

Właściwość miejscowa egzekucji

Przedmiot egzekucji

Przejęcie ruchomości na własność

Termin i miejsce licytacji

Ile zapłacimy

Przebieg licytacji

Przybicie w licytacji

Nabycie rzeczy

Wady kupna rzeczy z komorniczej licytacji

Wniosek o przejęcie ruchomości na własność

Zajęcie wynagrodzenia

Kwestie podatkowe

Brak płatności i płatność z opóźnieniem a podatki

Nieściągalność i jej uprawdopodobnienie

Zaliczenie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu

Kwestie podatkowe przy odstąpieniu od umowy

Moment powstania obowiązku podatkowego

Wezwania do zapłaty – podstawowe zasady

Niezbędne elementy wezwania do zapłaty

Styl wezwania do zapłaty

Pierwsze wezwanie do zapłaty (przypomnienie)

Drugie wezwanie do zapłaty

Trzecie wezwanie do zapłaty (wezwanie ostateczne)

Czwarte wezwanie do zapłaty (ostateczne przedsądowe)

Katalogowanie informacji

Rozmowa z dłużnikiem (ustalenia)

Błędy podczas negocjacji z dłużnikiem

Postępowanie nakazowe

Zalety postępowania nakazowego

Istota postępowania zwykłego

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku

Dokumentacja w postępowaniu nakazowym

Postępowanie upominawcze

Postępowanie nakazowe – pierwsze czynności

Zasady składania pozwu w postępowaniu nakazowym

Warunki formalne pozwu

Wskazanie dowodów w pozwie

Określenie stanowiska na wypadek zaskarżenia

Procedura w razie wątpliwości sądu

Prekluzja dowodowa

Zwrot pozwu

Procedura po złożeniu pozwu

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla/czeku

Procedura postępowania w razie zaskarżenia nakazu zapłaty

Najbardziej powszechne błędy w postępowaniu nakazowym

Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie

Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw

Zalety przewłaszczenia na zabezpieczenie

Wady przewłaszczenia na zabezpieczenie

Niezbędne zapisy w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik zapłacił)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik nie zapłacił)

Negocjacje windykacyjne (etap selekcji informacji)

Negocjacje windykacyjne (działania początkowe)

Egzekwowanie należności od spółki cywilnej

Egzekwowanie należności od spółki jawnej

Bezskuteczność egzekucji w przypadku spółek

Egzekwowanie należności od spółki partnerskiej

Egzekwowanie należności od spółki komandytowej

Egzekwowanie należności od spółki komandytowo-akcyjnej

Egzekwowanie należności od spółek z o.o.

Procedura odzyskiwania należności od spółki z o.o.

Odzyskiwanie należności od członka zarządu spółki z o.o.

Procedura odzyskiwania należności od spółki akcyjnej

Kredyt kupiecki

Rodzaje kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Zalety kredytu kupieckiego

Terminy w kredycie kupieckim

Kredyt kupiecki a polityka kredytowa przedsiębiorstwa


 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »