Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentar... - Sławomir Turkowski

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentar...

Wydawnictwo: E-bookowo
ISBN: 978-83-935855-6-4
Język: Polski
Data wydania: grudnia 2012
Liczba stron: 161
Rozmiar pliku: 930,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
39,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

 

Komentarz stanowi kompleksową i szeroką analizę prawną ustawy - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie uwzględnia w swej treści wszystkie jej zmiany. Zamierzeniem autora było przedstawienie problematyki ustawy w sposób kompleksowy, a jednocześnie praktyczny. Niniejsza publikacja stanowi efekt badań i praktyki autora w obszarze polskiego prawa handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką handlu emisjami. Czytelny układ treści, przystępny język publikacji oraz precyzyjne omówienie poszczególnych zagadnień ustawy sprawiają, że niniejszy komentarz stanowi swoiste kompendium w zakresie problematyki systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Spis treści

Wprowadzenie....................................................................................................................... 9

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy]................................................................................... 11

Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy - rozwinięcie]........................................................... 14

Art. 3. [Definicje ustawowe].................................................................................................. 18

Art. 4. [Okres rozliczeniowy]................................................................................................ 21

Art. 5. [Rola ministra]............................................................................................................ 21

Rozdział 2

ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

Art. 6. [Nadzór nad systemem]............................................................................................ 24

Art. 7. [KOBIZE]..................................................................................................................... 24

Art. 8. [Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji]................................. 26

Art. 9. [Opłaty]....................................................................................................................... 29

Art. 10. [Rozporządzanie uprawnieniami].......................................................................... 32

Art. 11. [Niewykorzystane uprawnienia].............................................................................. 35

Rozdział 3

ROZDZIAŁ UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Art. 12. [Krajowy plan rozdziału uprawnień]...................................................................... 36

Art. 13. [Zakres planu]............................................................................................................ 38

Art. 14. [Projekt planu]........................................................................................................... 41

Art. 15. [Procedura]................................................................................................................. 43

Art. 16. [Odrzucenie planu].................................................................................................. 44

Art. 17. [Rozdział uprawnień]............................................................................................... 45

Art. 18. [Wniosek o przekazanie jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości osiągniętej emisji zredukowanej]........................................................................................................................ 46

Art. 19. [Uprawnienia niewykorzystane]............................................................................ 48

Art. 20. [Przekazywanie informacji o wielkości emisji]................................................... 49

Art. 21. [Rola ministra]........................................................................................................... 51

Rozdział 4

PRZYZNAWANIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI OPERATOROM STATKÓW POWIETRZNYCH I PROWADZĄCYM INSTALACJE

Art. 22. [Przyznanie uprawnień i opłata rejestracyjna]..................................................... 55

Art. 23. [Operator statku powietrznego]............................................................................ 58

Art. 24. [Rola ministra w zakresie obliczeń]...................................................................... 61

Art. 25. [Uprawnienia do emisji ze rezerwy specjalnej]................................................... 63

Art. 26. [Zobowiązania i uprawnienia]............................................................................... 64

Art. 27. [Opłata za wprowadzanie dwutlenku węgla]...................................................... 66

Art. 28. [Opłaty – odesłanie do przepisów]....................................................................... 67

Rozdział 5

AUKCJE UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Art. 29. [Akcje uprawnień do emisji].................................................................................. 69

Art. 30. [Zgoda na aukcję]..................................................................................................... 70

Art. 31. [Procedura i regulamin aukcji]................................................................................. 71

Art. 32. [Ogłoszenie o aukcji]............................................................................................... 72

Art. 33. [Wadium]................................................................................................................... 74

Art. 34. [Zasady składania oferty]........................................................................................ 76

Art. 35. [Zasady akceptacji ofert]......................................................................................... 77

Art. 36. [Dalsze czynności]................................................................................................... 77

Art. 37. [Zamknięcie sesji aukcji]......................................................................................... 79

Art. 38. [Unieważnienie aukcji]........................................................................................... 80

Art. 39. [Rola ministra do spraw środowiska w zakresie organizacji]........................... 82

Rozdział 6

ZEZWOLENIA

Art. 40. [Uzyskanie zezwolenia].......................................................................................... 83

Art. 41. [Organ właściwy do wydania zezwolenia]........................................................... 84

Art. 42. [Elementy wniosku o wydanie zezwolenia]........................................................ 85

Art. 43. [Treść zezwolenia]................................................................................................... 87

Art. 44. [Przesłanki zmiany zezwolenia]........................................................................... 90

Art. 45. [Skutki braku posiadania zezwolenia].................................................................. 91

Art. 46. [Przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji z rezerwy krajowej]........... 91

Art. 47. [Tytuł prawny do instalacji objętej systemem]................................................... 94

Art. 48. [Podział instalacji].................................................................................................. 96

Art. 49. [Wygaśnięcie zezwolenia]...................................................................................... 97

Rozdział 7

SZCZEGÓLNE ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ PODMIOTOM PODEJMUJĄCYM REALIZACJĘ INSTALACJI, KTÓRE BĘDĄ WYTWARZAŁY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Art. 50. [Zezwolenie]............................................................................................................. 99

Rozdział 8

MONITOROWANIE I ROZLICZANIE WIELKOŚCI EMISJI

Art. 51. [Obowiązek sporządzenia planu planów monitorowania]............................... 103

Art. 52. [Wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania]......................................... 104

Art. 53. [Zatwierdzenie planów monitorowania]............................................................. 107

Art. 54. [Przegląd planu monitorowania]......................................................................... 107

Art. 55. [Raport o liczbie tonokilometrów pochodzących z operacji lotniczych w roku monitorowania]................................................................................................................................................. 108

Art. 56. [Plan monitorowania wielkości emisji]............................................................... 110

Art. 57. [Obowiązek monitorowania i rozliczenia wielkości emisji]............................ 112

Art. 58. [Decyzja Komisji nr 2007/589/WE]....................................................................... 113

Art. 59. [Weryfikacja raportów].......................................................................................... 114

Art. 60. [Wykaz jednostek uprawnionych, prowadzony przez KOBiZE]...................... 115

Art. 61. [Koszty weryfikacji raportów]................................................................................ 117

Art. 62. [Procedura przekazania raportu].......................................................................... 118

Art. 63. [Kontrola raportu]................................................................................................... 119

Art. 64. [Informacja o wielkości emisji]............................................................................. 123

Art. 65. [Umorzenia uprawnień do emisji]....................................................................... 124

Art. 66. [Wykaz prowadzących instalacje]........................................................................ 125

Art. 67. [Przekazanie wykazu]............................................................................................ 127

Rozdział 9

GRUPA INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM

Art. 68. [Grupa instalacji].................................................................................................... 128

Rozdział 10

WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI

I JEDNOSTEK POŚWIADCZONEJ REDUKCJI EMISJI

Art. 69. [Wykorzystanie jednostek].................................................................................... 131

Rozdział 11

KARY PIENIĘŻNE

Art. 70. [Nieprzedłożenie raportu w terminie oraz brak zgłoszenia faktu zaprzestania spełniania przez instalację przesłanek objęcia systemem].......................................................................... 134

Art. 71. [Brak umorzenia w terminie]................................................................................. 135

Art. 72. [Brak zezwolenia]................................................................................................... 136

Art. 73. [Podmiot uprawniony do nałożenia kary]........................................................... 137

Art. 74. [Rachunek bankowy, na który wnoszone są kary]............................................. 137

Art. 75. [Odesłanie do przepisów]...................................................................................... 138

Art. 76. [Informacje o karach pieniężnych]....................................................................... 138

Art. 77. [Zakaz prowadzenia przez operatora statku operacji lotniczych]................... 139

Rozdział 12

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH........................................................... 142

Rozdział 13

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »