Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO - Tomasz Sosnowski

Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-501-0
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 258
Rozmiar pliku: 4,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
38,85 zł
Nasza cena:
23,30 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach niestabilnego i złożonego otoczenia skłania przedsiębiorstwa do podejmowania ustawicznych działań, mających na celu kreowanie przewag konkurencyjnych. Istotną przeszkodą w dynamicznym rozwoju wielu przedsiębiorstw są ograniczone zasoby finansowe, techniczne i ludzkie. Jedną z form przezwyciężania tych barier, dostępną dla innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu wartości rynkowej, jest pozyskanie do spółki inwestora w postaci funduszu private equity, oferującego wsparcie biznesowe i finansowe na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże inwestycje funduszy private equity cechują się ograniczonym horyzontem inwestycyjnym, a newralgicznym etapem całego procesu inwestycyjnego jest dezinwestycja. W monografii skoncentrowano się na kwestii zakończenia procesu inwestycyjnego funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Analizy teoretyczno-empiryczne umożliwiły rozpoznanie i ocenę działalności funduszy private equity w kontekście realizacji procesów dezinwestycji z wykorzystaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Może zainteresować zarządzających funduszami private equity, właścicieli i menedżerów innowacyjnych przedsiębiorstw poszukujących nowych możliwości rozwoju, a także inwestorów giełdowych. Może być też wykorzystywana w kształceniu studentów ekonomii, finansów oraz zarządzania zainteresowanych tą tematyką.

Spis treści

Wprowadzenie   9
Rozdział 1. Zarys funkcjonowania funduszy private equity   13
1.1. Pojęcie private equity i jego związek znaczeniowy z określeniem venture capital   13
1.2. Struktura rynku kapitału podwyższonego ryzyka i jego segmenty   19
1.3. Etapy rozwoju przedsiębiorstw wspieranych przez fundusze private equity   27
1.4. Korzyści i zagrożenia finansowania rozwoju przedsiębiorstw kapitałem podwyższonego ryzyka   33
1.5. Przebieg procesu inwestycyjnego funduszy private equity   37
1.5.1. Pozyskanie kapitału przez fundusze private equity   39
1.5.2. Inwestycje funduszy private equity w przedsiębiorstwa działające w Polsce   42
Rozdział 2. Dezinwestycja jako kluczowy etap procesu inwestycyjnego funduszy private equity   51
2.1. Pojęcie dezinwestycji i jej znaczenie dla funduszy kapitału podwyższonego ryzyka   51
2.2. Charakterystyka sposobów wyjścia z inwestycji funduszy private equity   56
2.2.1. Dezinwestycja poprzez wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu i ich sprzedaż za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych   56
2.2.2. Rynek fuzji i przejęć przedsiębiorstw jako miejsce realizacji procesów wyjścia z inwestycji funduszy private   64
2.2.3. Wyjście funduszu private equity z inwestycji w wyniku transakcji wykupu menedżerskiego i lewarowanego   71
2.2.4. Write-off i likwidacja spółki jako formy dezinwestycji   73
2.3. Rynkowe uwarunkowania procesów dezinwestycji funduszy private equity   74
2.4. Metody dezinwestycji funduszy private equity na rynku polskim   86
Rozdział 3. Determinanty architektury procesu dezinwestycji funduszy private equity   99
3.1. Główne nurty teoretyczne kształtowania procesu dezinwestycji funduszy private equity   99
3.1.1. Teoria agencji a dezinwestycje funduszy private equity   100
3.1.2. Asymetria informacji a wyjście z inwestycji   106
3.2. Wybór optymalnego momentu wyjścia z inwestycji funduszy private equity   109
3.3. Czynniki wpływające na wybór czasu wyjścia z inwestycji   112
3.4. Czynniki wpływające na wybór metody dezinwestycji   116
3.4.1. Zewnętrzne uwarunkowania wyboru metody dezinwestycji   118
3.4.2. Cechy specyficzne funduszu private equity a metoda dezinwestycji   120
3.4.3. Wpływ cech charakterystycznych spółek portfelowych funduszy private equity na wybór metody dezinwestycji   121
3.4.4. Relacja między funduszem private equity i spółką portfelową a wybór metody wyjścia z inwestycji   123
3.5. Kierunki realizacji strategii dezinwestycji funduszy private equity na krajowym publicznym rynku papierów wartościowych   124
3.5.1. Metodyka badań nad dynamiką i czasem trwania dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie   124
3.5.2. Wyniki badań empirycznych   128
3.5.3. Stopień dezinwestycji funduszu private equity a emisja nowych akcji przez spółkę portfelową   135
3.5.4. Wyniki badań empirycznych nad stopniem dezinwestycji funduszu private equity a emisją nowych akcji przez spółkę portfelową   136
3.5.5. Wybrane przykłady dezinwestycji funduszy private equity realizowanych za pośrednictwem warszawskiej giełdy   140
3.5.5.1. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę Travelplanet.pl SA   142
3.5.5.2. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę Opoczno SA   150
3.5.5.3. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w Grupę Kapitałową W. KRUK   157
3.5.5.4. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę K2 Internet SA   161
3.5.5.5. Wnioski z analizy przypadków   165
Rozdział 4. Rynkowe efekty procesów dezinwestycji zrealizowanych metodą pierwszej oferty publicznej   167
4.1. Rentowność kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity objętych procesami dezinwestycji na publicznym rynku papierów wartościowych   167
4.1.1. Podstawy metodyczne badań nad zmianami rentowności kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity   168
4.1.2. Wyniki badań empirycznych nad rentownością kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity   171
4.2. Koszty przeprowadzenia pierwszych ofert publicznych   179
4.2.1. Bezpośrednie koszty pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   182
4.2.2. Pośrednie koszty pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   188
4.2.2.1. Eksplikacja niedowartościowania pierwszych ofert publicznych w literaturze przedmiotu   188
4.2.2.2. Metodyka badań nad niedowartościowaniem akcji w pierwszym dniu notowań giełdowych spółek portfelowych funduszy private equity   196
4.2.2.3. Wyniki badań empirycznych nad niedowartościowaniem pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   201
4.2.2.4. Alokacja kosztu niedowartościowania akcji w pierwszych ofertach publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   211
4.2.2.5. Wyniki badań empirycznych nad alokacją kosztu niedowartościowania akcji w pierwszych ofertach publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   216
4.3. Wyniki badań nad zmianami stóp zwrotu z pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   218
4.3.1. Przewartościowanie pierwszych ofert publicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej – wnioski z badań literaturowych   218
4.3.2. Przyjęte w badaniach empirycznych rozwiązania metodyczne   222
4.3.3. Wyniki badań empirycznych nad zmianami stóp zwrotu z pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity   225
Zakończenie   237
Bibliografia   241
Spis tabel   250
Spis schematów   254
Spis wykresów   255

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »