Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Pedagogika » Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych kra...
Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych kra... - Arkadiusz Głowacz

Rola geografii w edukacji szkolnej. Studium porównawcze wybranych kra...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-502-7
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 163
Rozmiar pliku: 8,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 31,50 zł
Nasza cena: 18,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Arkadiusz Głowacz w formacie PDF


W ostatnich latach szkolnictwo w krajach europejskich przechodzi bardzo intensywną ewolucję. Zmiany obejmują organizację oświaty, ale sięgają także głębiej – do koncepcji, założeń i celów procesu kształcenia. W tym kontekście istotny okazuje się problem pozycji, jaką zajmuje, ale przede wszystkim roli, jaką odgrywa szkolna geografia. Pozytywny wkład tego przedmiotu w kształcenie młodego człowieka jest bezsprzeczny. Niestety, obserwuje się coraz częstsze przypadki kontestowania statusu geografii jako obowiązkowego, niezależnego i wartościowego przedmiotu nauczania.

Niniejsza książka stanowi wielowymiarowe studium porównawcze pozycji i zadań stawianych szkolnej geografii w Polsce, Anglii, we Francji i w Niemczech. Pojawienie się opracowań osadzonych w szerszym, międzynarodowym kontekście z pewnością przyczyni się do wymiany doświadczeń i skorzystania z istniejących wzorców dobrej praktyki edukacyjnej, co przyniesie pozytywne skutki przede wszystkim w przypadku młodych ludzi opuszczających mury szkolne.

Spis treści

Wprowadzenie  7

1. Przegląd literatury i założenia metodologiczne badań  9

1.1. Badania porównawcze o zasięgu międzynarodowym w dydaktyce geografii  9

1.2. Poglądy na temat roli geografii w kształceniu  15

1.3. Cele podjętych badań  23

1.4. Materiały źródłowe i metody badawcze  26

2. Pozycja przedmiotu szkolnego geografia w Polsce, Anglii, Francji i Niemczech  37

3. Koncepcje kształcenia geograficznego w badanych krajach  48

3.1. Ogólna charakterystyka założeń programowych geografii  48

3.2. Wkład geografii w kształcenie określony explicite w podstawach programowych  53

3.3. Zakładane cele kształcenia geograficznego  58

4. Rola geografii wyrażona poprzez treści podręczników  74

4.1. Dobór i układ treści  74

4.2. Zasięg omawianych obszarów  90

4.3. Kontekstualizacja wybranych krajów i regionów  97

4.4. Umiejętności kształcone za pomocą podręcznika  111

4.5. Kształcenie przekonań i postaw  121

5. Wnioski końcowe oraz implikacje praktyczne  138

Literatura  150


Załącznik 1  162