Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim ... - Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-775-5
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 304
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,10 zł
Nasza cena:
26,40 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Rozwój techniki oraz brak odczuwalnych granic terytorialnych w badaniach naukowych powodują konieczność szybkiego opracowania terminologii porządkującej nowe pojęcia oraz znalezienia ekwiwalentów powstałych terminów w innych, terminologicznie zabezpieczonych, językach świata. Obecnie brakuje opracowań konfrontatywnych, zawierających analizę materiału ze wszystkich trzech słowiańskich grup językowych i badających relację między pojęciem technicznym a jego realizacjami terminologicznymi w różnych językach pokrewnych. Do tych badań niezbędna jest zarówno wiedza językoznawcza, jak i techniczna oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z tekstami branżowymi w kilku językach. W tym celu wybrano jeden z fundamentalnych działów techniki – budowę i eksploatację maszyn. Ma on wieloletnią tradycję i można w jego przypadku mówić o przyjętej przez środowisko fachowców jednoznacznej leksyce konwencjonalnej Słownik branżowy (aneks) obejmuje terminologię z trzech języków słowiańskich i w przyszłości może być wykorzystany do pokazania różnic między omawianymi systemami terminologicznymi, a także szczegółowej analizy słowotwórczej czy analizy diachronicznej. Liczba pojęć i terminów w każdym z badanych języków nie odpowiadają sobie nawzajem. Ustalono źródła dysproporcji i określono podstawowe typy ekwonimów. W związku z tym, że w terminologii wszystkich trzech języków przeważają terminy o źródłosłowie rodzimym, a podstawowym sposobem rodzimej nominacji jest metaforyzacja, opisano nominację metaforyczną.

Spis treści

Wstęp  7

 

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY TERMINOLOGICZNEJ  9

1. Ogólne podstawy terminologii  9

2. Słownictwo specjalistyczne  14

3. Terminologia techniczna  17

4. Przyjęte założenia teoretyczne i metodologiczne  21

 

ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE TYPY STRUKTURALNE TERMINÓW TECHNICZNYCH  28

1. Podstawa materiałowa  28

2. Terminy jednoczłonowe  29

3. Terminy dwuczłonowe  42

4. Terminy trójczłonowe  55

5. Terminy 4-, 5-, 6-członowe  62

6. Podsumowanie  63

 

ROZDZIAŁ III. EKWONIMIA JAKO WŁAŚCIWOŚĆ LEKSYKONÓW TECHNICZNYCH  66

1. Zjawisko ekwonimii i podstawowe typy ekwonimów  66

2. Ekwonimy typu jednostka rodzima / internacjonalizm  66

3. Ekwonimy typu jednostka syntetyczna / jednostka analityczna  79

4. Ekwonimy wynikające ze współistnienia kilku konstrukcji składniowych  90

5. Ekwonimy wynikające z różnic morfologicznych  93

6. Podsumowanie  94

 

ROZDZIAŁ IV. METAFORY LEKSYKALNE W TERMINOLOGII TECHNICZNEJ  98

1. Metaforyzacja jako podstawa nominacji rodzimej  98

2. Podstawowe źródła metaforyzacji  100

3. Dystrybucja metafor w obrębie pojęć technicznych badanych języków  118

4. Podsumowanie  126

 

ZAKOŃCZENIE  128

ANEKS  131

Polsko-rosyjsko-bułgarski słownik terminologii z zakresu budowy i eksploatacji maszyn  131

LITERATURA  297

 

OD REDAKCJI  303

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »