Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Idea Polski w Myśli konserwatywnej - Marek Stefan Szmidt

Idea Polski w Myśli konserwatywnej

Wydawnictwo: E-bookowo
ISBN: 978-83-272-4177-1
Język: Polski
Data wydania: luty 2014
Liczba stron: 754
Rozmiar pliku: 39,0 MB
Zabezpieczenie: Brak
Nasza cena:
24,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Bogato ilustrowana średniowiecznymi drzeworytami i obrazami, także muzycznie, spisana na pergaminie, pierwsza po „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego, kompleksowa analiza sytuacji Państwa Polskiego oraz dróg do Jego przemian i wznowienia zaniechanej misji cywilizacyjnej. Unia europejska upada, a wraz z nią, rozsiadły na ziemiach nadanych przez Józefa Stalina w Jałcie i Poczdamie, system przywiślański i jego anty-Etyczne państwo prawa. Nadchodzi czas powrotu do Normalności, a w tym kształtowania Prawa, regulującego działania Organizmu państwowego w kierunku odzyskania utraconej pozycji Rzeczypospolitej, jako Ośrodka emanującego Wolnością, Porządkiem prawnym, Kulturą i Tolerancją, na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w ten właśnie sposób tworząc Enklawę cywilizacyjną, dla upadającej pod presją marksizmu kulturowego, Cywilizacji Zachodu.

Autor niniejszej książki stawia sobie za cel odzyskanie Rzeczypospolitej dla Cywilizacji Łacińskiej, przedstawiając zasady formułowania Prawa według zasad Jej etyki, poszukując najsampierw legalnego Fundamentu, na którym oprzeć można Nowoczesne Państwo, na miarę XXI wieku.

To nie książka science-fiction. To naprawdę może się wydarzyć!

* * *

Recenzja książki autorstwa Zenona Dziedzic:

„Autor stworzył oprawę graficzną i edytorską dzieła, a duża wartość artystyczna, zaproponowanej formy, podkreśliła walory omawianej książki. Jest to praca świadcząca o ogromnej wiedzy historycznej autora. Nadto odnosi się wrażenie, iż piszącego charakteryzuje benedyktyńska cierpliwości i dyscyplina naukowa. Wszystko ujęte jest w karbach logiki myśli konserwatywnej stąd autor unika konfabulacji. Wnioski wynikają z takiej, a nie innej analizy zjawisk, które teraz nazwano III Rzeczpospolitą Polską.

Wychodząc z podstawowych założeń Cywilizacji Łacińskiej jak: Osoba Ludzka, Akt Wolnej Woli, Hierarchia, Rodzina, Naród, Państwo, wreszcie Legitymizm Etyczny autor dochodzi do smutnego wniosku, iż Ojczyzna nasza przestała istnieć wraz z III Rozbiorem Polski w 1795 roku. Dzisiaj można mówić o „Kraju Przywiślańskim”, których gubernatorzy skrupulatnie wymazują Polskę z map suwerennych i niezawisłych państw. Jest to darmowa armia żołnierzy, rezerwuar finansowy Komisarzy Unii Europejskiej, tania i niewolnicza siła robocza młodych ludzi na Zachodzie Europy. Tym lepszy gubernator, im bardziej okrada owy „Kraj Przywiślański”. Naiwni, którzy uwierzyli propagandzie „okrągłostołowej”. Naiwni, którzy myślą papką mediów reżimowych, naiwni, którzy dali się omamić kolorowymi towarami tresury delectabilnej. Autor stwierdza, że podstawowe prawa Cywilizacji Łacińskiej dzisiaj, teraz nad Wisłą, zostały zniszczone. Trzeba więc odbudowy, a wzorców należy szukać tam, gdzie cieszyliśmy się wolnością Człowieka i Państwa. Tutaj Marek Stefan Szmidt odkrywa uroki Konstytucji 3 Maja jako ostatniego zbioru praw ustrojowych, które stanowiły i praktycznie stanowią o Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstrukcję tematyczną książki stanowi rozróżnienie Dobra w ujęciu św. Tomasza z Akwinu . Autor proponuje nam analizę wydarzeń historii Polski w perspektywie dobra godziwego (bonum honestum), dobra użytecznego (bonum utile) i dobra przyjemnego (bonum delektabile). Myśl konserwatywna wskazuje na dobro godziwe jako wartości najpełniej rozwijającej Osobę Ludzką. Państwo bowiem jest dla człowieka, dla jego dobra i to właśnie w ujęciu dobra godziwego. Wszelkie odstępstwa od tej zasady kłamią i oszukują, a wcześniej, czy później prowadzą do wynaturzeń. Trzeba jednocześnie zrozumieć pojęcie samoograniczenia własnej Wolności dla Dobra Wspólnego. Wybory pomiędzy dobrami są bowiem Aktami Wolnej Woli Człowieka. Bywają jednak sytuacje, gdzie świadomie ograniczamy tę wolność wyboru, gdyż wymaga tego Dobro Wyższej Rangi. Oczywiście, ta rezygnacja nie może być ślepa lub narzucana przez państwo, bowiem ustrój taki świadczy o totalitaryzmie rządzących i nie ma to nic wspólnego z myślą konserwatywną.

Stąd oczywista wydaje się krytyczna analiza dziejów Polski po 1795 roku. W niewoli bowiem nie ma miejsca na myśl konserwatywną, niszczona jest Cywilizacja Łacińska i poddawana tresurze Cywilizacji Bizantyńskiej (Prusy, Niemcy) oraz Turańskiej (Rosja). Polska rozwijała się jedynie w Cywilizacji Łacińskiej. Stanowiliśmy wtedy zaczyn cywilizacji osobowej w środkowej i wschodniej części Europy. Do tej misji możemy wrócić, gdy odzyskamy wolność i niepodległość. To jest konkluzja książki – wolność daje nam Cywilizacja Łacińska wyrosła na kanwie Ewangelii i Myśli konserwatywnej.

Proponowana publikacja jest świetną przygodą intelektualną i swoistym traktatem politycznym pokazującym sposoby odzyskania Polski jako Ojczyzny znaczenia i pozytywnego przykładu.

Autor Marek Stefan Szmidt ps. Stefan Detko od 1981 roku był współredaktorem wydawanego w Wiedniu tygodnika „Polskie Wiadomości”, od 1982 naczelnym redaktorem „Tygodnika Solidarność” wydawanego w Wiedniu przekształconego w 1983 roku w „Tygodnik Solidarność Walcząca”. Przedstawiciel na Europę Zachodnią Polskiej Partii Niepodległościowej Romualda Szeremietiewa. Poszukiwany przez UB Listem Gończym. Autor portalu NOW @on-line oraz blogu Stefan Detko.”

 

 

Spis treści

Rekonstrukcja graficzna Ryngrafu

Motto

Regalia Królestwa Polskiego

Invocatio

Część Pierwsza: Osadzenie w rzeczywistości:

1. Granice Państwa, starcie Cywilizacji

2. Polacy

3. Elity przywódcze

4. Nowoczesne państwo

5. Ochrona poprzez traktaty międzynarodowe i

uczestnictwo w NATO

6. Zasada demokratyczna

Część Druga: Podstawy konserwatyzmu etycznego:

7. Osoba Ludzka

8. Wolność

9. Hierarchiczność

10. Legitymizm i Legalizm etyczny

11. Konserwatyzm etyczny

Część Trzecia: Zasady funkcjonowania państwa

12. Zakres oddziaływania

13. Władza Ustawodawcza

14. Władza wykonawcza

15. Władza Sądownicza

16. Finansowanie Władzy publicznej

17. Finansowanie Władzy ustawodawczej i sądowniczej

18. Finansowanie Władzy wykonawczej

19. Krótkie podsumowanie dotychczasowych

stwierdzeń

20. Źródła Prawa w Cywilizacji Łacińskiej

Część Czwarta: Kształtowanie Prawa wyłonionego

z perspektywy Rodziny

21. Etyka wyłaniania Prawa

22. Małżeństwo

23. Utrzymanie Rodziny

24. Macierzyństwo

25. Ubezpieczenia

26. Edukacja

Bezpieczeństwo

27. Organizacja sił porządku

28. Bezpieczeństwo finansowe

29. Bezpieczeństwo od grabieży przez państwo

30. Bezpieczeństwo od deprawacji i znieważenia

31. Bezpieczeństwo poprzez Karę śmierci

32. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Broni

33. Bezpieczeństwo poprzez dostęp do Używek

34. Bezpieczeństwo zdrowia

35. Bezpieczeństwo energetyczne

36. Bezpieczeństwo i trwałość granic oraz układy

międzynarodowe

Część Piąta:Myśl konserwatywna w odniesieniu

do innych Nurtów polityczno – filozoficznych

37. OMP

38. KZ-M

39. JKM

40. Narodowa-Demokracja

41. Pozostałe Nurty i partie

In Memento

Posłowie

Index Grafik

Index Ilustracji Muzycznych

Wydawnictwa z serii: Ex Libris Konfederacji Spiskiej

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »