Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodo... - Izabela Skomerska-Muchowska

Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodo...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-769-4
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 208
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
44,10 zł
Nasza cena:
26,40 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa międzynarodowego. Instytucja immunitetów, w szczególności immunitetu państwa, znajduje swoje uzasadnienie w podstawowych zasadach systemu prawa międzynarodowego. Jednocześnie immunitety wyznaczają ramy wzajemnych relacji między państwami w zakresie wykonywania jurysdykcji. Zachodzące współcześnie zmiany, takie jak wzmocnienie pozycji jednostki, w szczególności ochrony jej praw podstawowych, czy coraz częstsze wchodzenie państwa w stosunki prywatnoprawne, powodują, że przedmiot niniejszego opracowania jest jednym z najszerzej dyskutowanych zagadnień w doktrynie zarówno prawa międzynarodowego, jak i poszczególnych dziedzin prawa krajowego, w ramach których immunitety te są realizowane. Nie ulega wątpliwości, że różne postaci immunitetów (w szczególności immunitet państwa, funkcjonariuszy państwa, immunitety dyplomatyczne oraz immunitet organizacji międzynarodowych) podlegają obecnie przemianom, co do ich zakresu i możliwych włączeń. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu i zakresie immunitety muszą pozostać niewzruszalne w interesie utrzymania porządku międzynarodowego i zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa lub organizacji międzynarodowej w stosunkach międzynarodowych, w jakim zaś powinny być ograniczone, np. w interesie ochrony jednostki. Niniejsza publikacja jest próbą rozstrzygnięcia tej niezwykle istotnej dla praktyki kwestii.

Spis treści

Izabela Skomerska-Muchowska Wprowadzenie do problematyki ewolucji immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym  7

 

Marcin Kałduński – Immunitet państwa. Nowe tendencje i wyzwania  15

 

Christophe Swinarski Kadr normatywny immunitetu jurysdykcyjnego państwa w prawie międzynarodowym (w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)  37

 

Anna Wyrozumska – Rozróżnienie immunitetu państwa oraz immunitetów dyplomatycznych  53

 

Michał Balcerzak Immunitety międzynarodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  75

Ireneusz C. Kamiński Immunitet jurysdykcyjny państwa między klasycznym prawem międzynarodowym a prawem praw człowieka uwagi na kanwie wyroku Al-Adsani przeciwko Wielkiej Brytanii  93

 

Piotr Grzebyk Zatrudnianie pracowników w placówkach państw obcych na terenie Polski – zagadnienie immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach cywilnych  105

Jerzy Menkes Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej immunitet jurysdykcyjny państwa: kierunki wektorów  123

 

Władysław Czapliński Immunitet wysokich funkcjonariuszy państwa w orzecznictwie MTS  153

 

Jacek Skrzydło Immunitet państwa a immunitet przedstawiciela państwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych  163

Tomasz Ostropolski Immunitet personalny najwyższych funkcjonariuszy państwa – problemy najnowszej praktyki  169

 

Karolina Wierczyńska Immunitet urzędującej głowy państwa kilka uwag na marginesie spraw toczacych się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym  189

 

 

Wykaz skrótów  207

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »