Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich - Bogdan Gregor

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-764-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 191
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
42,00 zł
Nasza cena:
25,20 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Rosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej w unikatową wiedzę stają się kluczowymi elementami podnoszenia poziomu konkurencyjności organizacji i budowania jej trwałej przewagi konkurencyjnej. W książce opisano rolę informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Wyjaśniono istotę informacji i jej znaczenia w zarządzaniu modelem biznesowym przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji potrzeby informacyjne – decyzje marketingowe. Zebrano wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw. Poza diagnozą stanu i uwarunkowań badań marketingowych, dokonano oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Zawarto ocenę wykorzystania wyników badań marketingowych w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące negocjacji biznesowych. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Treści pracy mogą być inspirujące dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania informacjami (głównie marketingiem). Poruszono w niej także wiele wątków użytecznych dla praktyki gospodarczej. Może być wykorzystywana w dydaktyce na różnych poziomach studiów ekonomii i zarządzania.

Spis treści

O autorach  7

Wstęp  9

 

Rozdział I. Informacje i wiedza we współczesnej gospodarce  13

1. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy  13

2. Istota informacji oraz jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem  23

3. Potrzeby informacyjne a decyzje marketingowe  36

 

Rozdział II. Badania marketingowe w procesach zarządczych ich geneza oraz dotychczasowy rozwój  45

1. Istota badań marketingowych  45

2. Geneza i ewolucja badań marketingowych  50

3. Kierunki rozwoju oraz aktualny stan badań marketingowych w Polsce  63

 

Rozdział III. Wykorzystanie badań marketingowych na użytek procesów decyzyjnych w praktyce gospodarczej  79

1. Cel i metodyka badania oraz charakterystyka próby  79

2. Badania marketingowe w praktyce przedsiębiorstw  84

2.1. Stopień upowszechnienia badań marketingowych wśród przedsiębiorstw  84

2.2. Przedmiot prowadzonych badań marketingowych  89

2.3. Zakres oraz rodzaje prowadzonych badań marketingowych  94

2.4. Źródła i metody pozyskiwania danych w drodze badań marketingowych  106

3. Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa  109

3.1. Ujęcie definicyjne pojęcia użyteczności w kontekście badań marketingowych  109

3.2. Ocena użyteczności badań marketingowych w świetle wykorzystania ich wyników przez przedsiębiorstwa  110

4. Podsumowanie  120

Rozdział IV. Badania na użytek procesów negocjacyjnych  123

1. Informacyjne podstawy negocjacji biznesowych  124

2. Wsparcie informacyjne negocjacji biznesowych w praktyce przedsiębiorstw  126

2.1. Metodyka badania  127

2.2. Stopień upowszechnienia oraz przedmiot negocjacji w praktyce gospodarczej  130

2.3. Zakres oraz źródła informacji pozyskiwanych na potrzeby wsparcia procesów negocjacji  134

2.4. Użyteczność pozyskanych informacji w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania informacyjnego negocjatorów  151

2.5. Badania marketingowe a wsparcie informacyjne negocjacji gospodarczych  153

3. Podsumowanie  158

Zakończenie  161

Bibliografia  165

Spis table  173

Spis rysunków  175

 

Załączniki  177

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »