Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijani... - Marta Woźniak

Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijani...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-742-7
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 375
Rozmiar pliku: 15,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
23,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

W książce na przykładzie diaspory asyryjsko-aramejskiej pokazano, jak funkcjonują mechanizmy tożsamości, w jaki sposób jest ona utrwalana, co działa na jej korzyść, co zaś burzy jej podstawowy budulec. Autorka sięga nie tylko do historii, ale też, a może przede wszystkim, koncentruje się na współczesności Asyryjczyków i Aramejczyków. Dla nich właśnie tożsamość stała się nową ojczyzną, którą pielęgnują w swoich umysłach i sercach. Dużym walorem książki jest przypomnienie nader skomplikowanych i właściwie zupełnie zapomnianych dziejów starożytnego narodu bądź dwóch narodów (nie jest to do końca jasne), które są przykładem, z jednej strony, żywotności idei narodu, a z drugiej tragiczną ilustracją fatalnych konsekwencji splotu religii z polityką i dziejami militarnymi Bliskiego Wschodu. Dzieje najnowsze są natomiast przykładem, jak dalece Asyryjczycy i Aramejczycy dzielą losy innych małych narodów, które w dużej mierze są wyznaczone dynamiką relacji mieszkańców terytoriów Bliskiego Wschodu z diasporą.

Spis treści

Podziękowania  11

Wstęp  13

Rozdział 1. Wprowadzenie do obszaru badań 21

1.1. Metodologiczne podstawy badań  21

1.1.1. Teoria ugruntowana  21

1.1.2. Cel badań, problemy badawcze  23

1.2. Badania narodowościowe  25

1.2.1. Naród  26

1.2.1.1. Naród jako demos i etnos  27

1.2.1.2. Narodziny narodu  29

1.2.2. Nacjonalizm  30

1.2.3. Ojczyzna i patriotyzm  32

1.2.4. Diaspora  34

1.2.5. Historia badań narodowościowych  34

1.2.6. Asyrianizm i arameizm  41

1.2.7. Podsumowanie  43

1.3. Problematyka tożsamości  45

1.3.1. Tożsamość – główne teorie  47

1.3.2. Rozróżnienia tożsamości  51

1.3.2.1. Tożsamość jednostkowa i społeczna  53

1.3.2.2. Tożsamość etniczna i narodowa  56

1.3.3. Mit a tożsamość  58

1.3.4. Tożsamość a globalizacja  60

1.3.5. Podsumowanie  62

1.4. Kontrowersje wokół nazwy  63

1.4.1. Argumenty zwolenników tezy asyryjskiej  66

1.4.2. Argumenty przeciwników tezy asyryjskiej  69

1.4.3. Spory w łonie samej wspólnoty oraz nazewnictwo w krajach imigracji  73

1.5. Język  75

1.6. Religia  79

Rozdział 2. Asyryjczycy/Aramejczycy na Bliskim Wschodzie. Zarys historyczny i współczesność 84

2.1. Początki  84

2.2. Pod panowaniem arabskim  87

2.3. Wiek XIX  92

2.4. I wojna światowa  99

2.5. Lata międzywojenne  104

2.5.1. Turcja po I wojnie światowej  105

2.5.2. Persja po I wojnie światowej  105

2.5.3. Irak po I wojnie światowej  106

2.5.4. Asyryjczycy po I wojnie światowej  108

2.6. II wojna światowa  119

2.6.1. Turcja po II wojnie światowej  121

2.6.2. Iran po II wojnie światowej  122

2.6.3. Irak po II wojnie światowej  125

2.6.4. Syria po II wojnie światowej  129

Rozdział 3. Współcześni Asyryjczycy/Aramejczycy w diasporze 130

3.1. Diaspora  130

3.1.1. Ameryka Północna  132

3.1.1.1. Stany Zjednoczone  132

3.1.1.2. Kanada  136

3.1.2. Europa i Azja  136

3.1.2.1. Szwecja  136

3.1.2.2. Niemcy  137

3.1.2.3. Holandia  138

3.1.2.4. Francja  138

3.1.2.5. Rosja  139

3.1.2.6. Grecja  139

3.1.2.7. Belgia  140

3.1.2.8. Szwajcaria  140

3.1.2.9. Wielka Brytania  140

3.1.2.10. Armenia  141

3.1.2.11. Gruzja  141

3.1.3. Ameryka Południowa  143

3.1.3.1. Brazylia  143

3.1.3.2. Argentyna  143

3.1.4. Australia i Nowa Zelandia  144

3.1.5. Religia a polityka w diasporze  145

3.1.6. Organizacje asyryjskie oraz aramejskie  149

3.1.7. Problem asymilacji  153

3.1.8. Podsumowanie  155

3.2. Internet jako narzędzie kształtowania tożsamości  156

3.2.1. Cyber-Asyria/Cyber-Aram  157

Rozdział 4. Tożsamość i historia w świadomości współczesnych Asyryjczyków/Aramejczyków w świetle badań ankietowych 161

4.1. Metoda, techniki badań i procedura opracowywania wyników  161

4.2. Charakterystyka badanych osób  167

4.2.1. Płeć  167

4.2.2. Wiek  167

4.2.3. Kraje pochodzenia  169

4.2.4. Kraje zamieszkania  171

4.2.5. Wykształcenie  173

4.2.6. Struktura zawodowa  174

4.2.7. Pochodzenie rodziców respondentów  176

4.2.8. Stan cywilny  180

4.2.9. Kraje pochodzenia partnerów  181

4.2.10. Pochodzenie partnerów  183

4.2.11. Dzieci  184

4.3. Badania właściwe  185

4.3.1. Tożsamość  185

4.3.2. Kwestie językowe  187

4.3.2.1. Znajomość syryjskiego języka klasycznego  187

4.3.2.1.1. Stopień opanowania klasycznego języka syryjskiego  188

4.3.2.2. Znajomość języka aramejskiego  188

4.3.2.2.1. Stopień opanowania języka aramejskiego  189

4.3.2.2.2. Znajomość dialektów aramejskiego  190

4.3.2.2.3. Sposoby uczenia się aramejskiego  191

4.3.2.3. Znajomość języków używanych w konkretnych interakcjach  191

4.3.2.3.1. Język komunikacji z rodzicami  191

4.3.2.3.2. Język komunikacji z dziadkami  192

4.3.2.3.3. Język komunikacji z rodzeństwem  194

4.3.2.3.4. Język komunikacji w szkole/pracy  196

4.3.2.3.5. Język komunikacji w innych sytuacjach  197

4.3.2.4. Rodzaje znajomości języków  199

4.3.2.4.1. Pisanie  199

4.3.2.4.2. Czytanie  200

4.3.2.4.3. Myślenie  200

4.3.3. Uczestnictwo w kulturze  203

4.3.3.1. Prasa  203

4.3.3.2. Telewizja  206

4.3.3.3. Radio  209

4.3.3.4. Internet  210

4.3.3.5. Książki  215

4.3.3.6. Znani rodacy  218

4.3.4. Tradycja i historia  223

4.3.4.1. Znaczenie tradycji  223

4.3.4.2. Istotność tradycji  226

4.3.4.3. Elementy tradycji  227

4.3.4.4. Przestrzeganie tradycji  229

4.3.4.5. Sposoby pielęgnowania tradycji  230

4.3.4.6. Znajomość historii rodzinnej  232

4.3.5. Spotkania rodzinne i święta  232

4.3.5.1. Okazje do spotkań rodzinnych  233

4.3.5.2. Istotność świąt  234

4.3.6. Religijność  236

4.3.6.1. Przynależność religijna  236

4.3.6.2. Praktyki religijne  238

4.3.6.3. Nasilenie praktyk religijnych  239

4.3.7. Więzi społeczne  240

4.3.7.1. Zainteresowanie życiem rodaków  240

4.3.7.1.1. Geograficzne rozłożenie zainteresowania  241

4.3.8. Symbole narodowe  243

4.3.9. Stopień asymilacji  246

4.3.9.1. Poparcie dla organizacji  246

4.3.9.2. Poparcie dla klubów sportowych  247

4.3.9.3. Integracja w krajach zamieszkania  249

4.3.10. Przekonania i emocje  251

4.3.10.1. Świadomość pochodzenia  251

4.3.10.2. Poczucie szczęścia z przynależności do wspólnoty  252

4.3.10.3. Pochodzenie od starożytnych imienników  252

4.3.10.4. Poczucie przynależności do rdzennych ziem  253

4.3.10.5. Indywidualne dociekania historii przodków  254

4.3.10.6. Preferencja tradycyjnej kuchni, muzyki, zwyczajów  254

4.3.10.7. Duma ze wspólnoty  255

4.3.11. Tożsamość  255

4.3.11.1. Najważniejsze zagrożenia dla tożsamości  255

4.3.11.2. Istotność zachowania tożsamości  258

4.3.11.3. Sposoby zachowania tożsamości  259

4.3.12. Wolne wnioski  262

4.4. Analiza  263

Zakończenie   274

Spis tabel   279

Spis wykresów   281

Spis ilustracji   285

Bibliografia   291

Aneks 1. Ankieta „Tożsamość asyryjska”   310

Aneks 2. Ankieta „Tożsamość aramejska”   319

Aneks 3. Ankieta „Assyrian Identity”   328

Aneks 4. Ankieta „Aramean (Suryoyo) Identity”   337

 

Aneks 5. Ankieta „Assyrische Identität”   346

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »