Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i ko... - Eugeniusz Wojciechowski

Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i ko...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-739-7
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 214
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
23,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w fazie modernizacji i dostosowania do wyzwań globalnych i integracji europejskiej. Ponadto ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne, techniczne i ludzkie samorządów terytorialnych, w stosunku do skali potrzeb i konieczności rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów lokalnych, powodują, że muszą one (powinny) poszukiwać rozwiązań integrujących różnych uczestników życia społeczno-gospodarczego.

W książce opisano zagadnienia współpracy i konkurencji międzysamorządowej i międzysektorowej w polskich gminach. Rozważania i wnioski oparto na szerokich studiach empirycznych i literaturowych oraz wynikach obszernych badań ankietowych zrealizowanych w polskich gminach. Tym samym wzbogacono wiedzę na temat współpracy gmin z przedstawicielami innych sektorów.

Całość adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego oraz współpracą i konkurencją międzysektorową, a w szczególności: studentów, pracowników naukowych, pracowników administracji publicznej, a także przedstawicieli wszystkich sektorów kooperujących (konkurujących) z polskimi gminami.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Współczesne wyzwania samorządu terytorialnego – współpraca i konkurencja 11

1.1. Rola sieci powiązań i współpracy w zarządzaniu jednostką terytorialną  11

1.2. Konkurencja przedmiotowa i podmiotowa jednostek samorządu terytorialnego  20

1.3. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym  23

1.4. Rynki usług publicznych w samorządzie terytorialnym  27

Rozdział 2. Współpraca w samorządzie gminnym w Polsce – ujęcie teoretyczne 31

2.1. Samorząd gminny w relacjach z administracją rządową  31

2.2. Współpraca gmin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  34

2.3. Współpraca gmin z mieszkańcami  45

2.4. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi  51

2.5. Współpraca gmin z podmiotami sektora prywatnego  58

Rozdział 3. Metodyka badania 67

3.1. Cele i problematyka badania  67

3.2. Metody i narzędzia badawcze  71

3.3. Charakterystyka próby badawczej  74

Rozdział 4. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy i konkurencji gmin z podmiotami sektora publicznego 81

4.1. Relacje gmin z administracją rządową  81

4.2. Współpraca międzysamorządowa w gminach  85

4.3. Konkurencja między gminami a innymi samorządami  93

Rozdział 5. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy gmin z podmiotami sektora społecznego 97

5.1. Współpraca z mieszkańcami w samorządzie gminnym  97

5.2. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi  114

Rozdział 6. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy gmin z podmiotami sektora prywatnego 123

6.1. Współpraca gmin z podmiotami prywatnymi  123

6.2. Wykorzystywanie przez gminy formuły partnerstwa publiczno-prywatnego  136

Rozdział 7. Współpraca i konkurencja – ujęcie syntetyczne 141

7.1. Współpraca i konkurencja na rynkach usług publicznych w gminach  141

7.2. Syntetyczne wskaźniki zaawansowania współpracy międzysektorowej w polskich gminach  148

7.3. Propozycja pomiaru współpracy w gminie – ujęcie wskaźnikowe  158

Rozdział 8. Współpraca a konkurencja – w poszukiwaniu rozwiązania idealnego 171

8.1. Rola sieci powiązań w zarządzaniu gminą  171

8.2. Styl zarządzania samorządowego a zakres współpracy w gminie  174

8.3. Od systemu idealnego do realnego  180

Podsumowanie i wnioski końcowe 189

Bibliografia 203

Spis tabel 207

Spis rysunków 211

 

Spis wykresów 213

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »