Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich i... - Dorota Wawrzyniak

Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich i...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-740-3
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 194
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
42,00 zł
Nasza cena:
25,20 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Dynamiczny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowi cechę charakterystyczną ostatnich dziesięcioleci. Kraje rywalizują między sobą o ich napływ stosując różnego rodzaju zachęty dla kapitału zagranicznego. Jedną z nich stanowi stopa opodatkowania przedsiębiorstw. Niniejsza praca poświęcona jest zależności pomiędzy opodatkowaniem przedsiębiorstw a lokalizacją bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej. Zagadnienie to nie zostało dotychczas w literaturze przedmiotu wystarczająco rozpoznane, a obecne opracowanie z pewnością wypełni te luki. W odniesieniu do analizowanych w książce państw Unii Europejskiej poruszany problem jest szczególnie aktualny, co jest związane z przyjęciem nowych krajów członkowskich stosujących niższe stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw.

Publikacja obejmuje swym zakresem zarówno zagadnienia teoretyczne, odnoszące się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz obciążenia podatkowego przedsiębiorstw, jak i badanie empiryczne. Sprawia to, że praca ma walor poznawczy i aplikacyjny. Nie tylko dostarcza wiedzy na podjęty temat, ale wyniki przeprowadzonych analiz mogą mieć zastosowanie przy formułowaniu rekomendacji dotyczących kształtowania polityki wobec inwestorów.

Książka jest skierowana do studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych, publicystów oraz polityków szczebla krajowego i regionalnego.

Spis treści

Wprowadzenie 7

 

Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej aspekty teoretyczne i charakterystyka zjawiska  11

1.1. Wstęp  11

1.2. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych  11

1.3. Przegląd teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych  13

1.3.1. Teoria cyklu życia produktu R. Vernona  13

1.3.2. Teoria przewag monopolistycznych  15

1.3.3. Teoria internalizacji  18

1.3.4. Teoria lokalizacji  20

1.3.5. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej J. H. Dunninga  21

1.3.6. Teoria poziomu rozwoju gospodarczego J. H. Dunninga  23

1.3.7. Teoria obszarów walutowych R. Z. Alibera  25

1.3.8. Teoria korzyści komparatywnych K. Kojimy  26

1.4. Aspekt lokalizacji w teoriach bezpośrednich inwestycji zagranicznych  27

1.5. Wpływ procesów integracyjnych na decyzje dotyczące lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych  30

1.6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej ogólna charakterystyka 30

1.7. Podsumowanie  44

 

Rozdział 2. Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych  47

2.1. Wstęp  47

2.2. Czynniki wpływające na kierunki przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych  48

2.3. Klimat inwestycyjny jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych  54

2.3.1. Klimat inwestycyjny w literaturze przedmiotu  54

2.3.2. Czynniki makroekonomiczne  57

2.3.3. Jakość instytucji  59

2.3.4. Infrastruktura  62

2.4. Przegląd badań empirycznych  66

2.4.1. Rozmiar rynku i jego wzrost  68

2.4.2. Koszt, jakość i dostępność siły roboczej  70

2.4.3. Opodatkowanie przedsiębiorstw  74

2.4.4. Odległość geograficzna i kulturowa  77

2.4.5. Ryzyko ekonomiczne i polityczne  79

2.4.6. Infrastruktura  83

2.4.7. Korzyści aglomeracji  84

2.4.8. Otwartość gospodarki  85

2.4.9. Czynniki specyficzne dla grup państw  87

2.5. Podsumowanie  88

 

Rozdział 3. Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw  91

3.1. Wstęp  91

3.2. Metody pomiaru obciążenia podatkowego przedsiębiorstw  91

3.2.1. Nominalna stopa podatkowa  91

3.2.2. Miary udziałowe  92

3.2.3. Efektywne stopy podatkowe 95

3.2.4. Podsumowanie metod pomiaru obciążenia podatkowego przedsiębiorstw  107

3.3. Bodźce inwestycyjne jako czynnik wpływający na opodatkowanie przedsiębiorstw  108

3.4. Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej aspekt porównawczy  115

3.5. Podsumowanie  121

 

Rozdział 4. Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych – badanie empiryczne  123

4.1. Wstęp  123

4.2. Specyfikacja modelu ekonometrycznego  124

4.3. Charakterystyka zmiennych  125

4.3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  125

4.3.2. Rozmiar gospodarki kraju inwestującego i goszczącego  126

4.3.3. Odległość  126

4.3.4. Wspólna granica  127

4.3.5. Opodatkowanie przedsiębiorstw  127

4.3.6. Koszty pracy  131

4.3.7. Składniki klimatu inwestycyjnego  132

4.4. Wyniki badania empirycznego  135

4.4.1. Uwagi ogólne  135

4.4.2. Wyniki estymacji modelu bazowego  137

4.4.3. Wyniki estymacji modeli zawierających zmienne interakcyjne  141

4.5. Podsumowanie  161

Zakończenie  163

Bibliografia  167

Spis rysunków  181

Spis tabel  183

Załącznik A. Nominalne i efektywne stawki opodatkowania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej  187

 

Załącznik B. Źródła danych  191

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »