Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestr... - Jarosław Kazimierczak

Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestr...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-741-0
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 82,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
46,20 zł
Nasza cena:
27,70 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Tematyka książki dotyczy kształtowania nowego obszaru centralnego w mieście w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a w konsekwencji generowania relacji przestrzenno-funkcjonalnych, jakie zachodzą między „nowym” a „starym” centrum miasta. Jest kompleksową pracą podejmującą ten problem zarówno w krajowych, jak i zagranicznych studiach miejskich. Stanowi unikatowe studium porównawcze trzech dawnych wielkich europejskich ośrodków przemysłu włókienniczego Znajdujemy też odpowiedź na kluczowe dla gospodarowania przestrzenią miasta pytanie o skutki, jakie niesie ze sobą rewitalizacja terenów poprzemysłowych dla organizacji przestrzeni centralnej (proces ten nie zawsze prowadzi do zmian pozytywnych). Zidentyfikowano czynniki determinujące współczesne przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej i jej przestrzeni publicznej na przykładzie badanych miast, także w kontekście odmiennych uwarunkowań rozwojowych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XX w. Książka jest głosem w debacie o problemach skoordynowanego i zrównoważonego procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do transformacji centrów miast europejskich. Jej wartość naukową podnosi rejestracja zjawisk in situ dokonana przez Autora. Istotnym walorem pracy jest katalog rekomendacji dla sposobu kształtowania przestrzeni centralnej w Łodzi, opracowany na podstawie wniosków płynących z analizy doświadczeń Manchesteru i Lyonu oraz nowatorskiej procedury badawczej.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Problematyka badawcza w świetle literatury 11

1.1. Podstawy teoretyczne  11

1.2. Problem badawczy, założenia i cele pracy  19

1.3. Zakres pojęciowy  26

Rozdział 2. Procedura badawcza 39

2.1. Założenia metodologiczne i model struktury procesu badawczego  39

2.2. Charakterystyka parametrów  43

2.3. Materiały źródłowe i ich ocena  53

Rozdział 3. Ewolucja przestrzeni centralnej w miastach europejskich 59

3.1. Przestrzeń centralna w miastach europejskich w okresie przedindustrialnym  59

3.2. Przestrzeń centralna w miastach europejskich w okresie industrialnym i przekształceń terenów przemysłowych  68

Rozdział 4. Rewitalizacja jako element kształtowania przestrzeni centralnej we współczesnych miastach europejskich 75

4.1. Istota rewitalizacji w procesie kształtowania przestrzeni centralnej w miastach europejskich  75

4.2. Formy przekształceń przestrzeni centralnej w miastach europejskich pod wpływem rewitalizacji wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych  80

Rozdział 5. Przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej w Manchesterze 87

5.1. Geneza przestrzeni centralnej w Manchesterze  87

5.2. Przestrzeń centralna w Manchesterze przed rewitalizacją  97

5.3. Cechy współczesnej przestrzeni centralnej w Manchesterze  101

5.4. Wnioski  128

Rozdział 6. Przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej w Lyonie 131

6.1. Geneza przestrzeni centralnej w Lyonie  131

6.2. Przestrzeń centralna w Lyonie przed rewitalizacją  141

6.3. Cechy współczesnej przestrzeni centralnej w Lyonie  148

6.4. Wnioski  177

Rozdział 7. Przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej w Łodzi 179

7.1. Geneza przestrzeni centralnej w Łodzi  179

7.2. Przestrzeń centralna w Łodzi przed rewitalizacją  191

7.3. Cechy współczesnej przestrzeni centralnej w Łodzi  194

7.4. Wnioski  225

Rozdział 8. Konkluzja 227

8.1. Rewitalizacja a rozwój przestrzeni centralnej w mieście europejskim w świetle wyników badań  227

8.2. Rekomendacje dla sposobu kształtowania przestrzeni centralnej w Łodzi  236

Literatura 243

Aneks 257

Revitalization of post-industrial urban areas and its impact on organization of central space in Manchester, Lyon and Łódź. Summary 259

L’effet de la revitalisation des friches industrielles dans lʼorganisation de lʼespace central á Manchester, Lyon et Łódź. Resumé 263

Spis tabel 267

Spis rysunków 269

 

Spis fotografii 273

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »