Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Międzypokoleniowe uczenie się - Marcin Muszyński

Międzypokoleniowe uczenie się

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-723-6
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 178
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
37,80 zł
Nasza cena:
22,60 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Międzypokoleniowe uczenie się jest zjawiskiem naturalnym, a przez to wszechobecnym. Występuje w większości sytuacji społecznych, takich jak chociażby wychowanie czy socjalizacja, choć z drugiej strony, samo pojęcie jest jeszcze mało znane, słabo rozpoznane w publikacjach o charakterze naukowym. Nie jest ono jednak obecne w świadomości wielu ludzi, a przyczyną tego może być m.in. segregacja społeczeństw ze względu na wiek, która zaczyna się już od najmłodszych lat życia jednostki. Najlepiej widać to na przykładzie edukacji, w której podział ten utrzymuje się aż do okresu starości. Instytucjonalnie zorganizowany bieg życia jednostki daje niewiele możliwości doświadczania zjawiska międzypokoleniowego uczenia się, ponieważ człowiek najczęściej przebywa w grupie rówieśniczej, począwszy od przedszkola, a skończywszy na uniwersytetach trzeciego wieku.

Przygotowanie gruntu umożliwiającego przebicie się zjawiska międzypokoleniowego uczenia się do świadomości opinii publicznej (uczenie nieformalne) w dużej mierze zależy od kontekstu formalnego, w którym można zdiagnozować, zdefiniować oraz nadać odpowiedni sposób percepcji tego zjawiska, czyniąc go „widzialnym”. Rolę taką pełnić może niniejsza publikacja, która jest zbiorem autorskich badań oraz refleksji na temat międzypokoleniowego uczenia się. Jest kolejnym przyczynkiem w nowo rozpoznawanym polu badawczym. Kolejne artykuły poszerzają nie tylko listę obszarów, lecz także specyficzne ujęcia uczenia się w wymiarze międzypokoleniowym.

Spis treści

Marcin Muszyński, Międzypokoleniowe uczenie się – wprowadzenie

Intergenerational Learning – Introduction

Marcin Rojek, Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania hi storii życia

Intergenerational Learning in the Context of Life History Research

Lucyna Telka, Wyobraźnia społeczna wychowawcy – perspektywa pedagogiki społecznej

Sociological Imagination of an Educator – Social Education Perspec tive

Ryszard Kałużny, Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym dialogu dziadków i wnuków

Intergenerational Learning in a Reflexive Dialogue between Grand-parents and Grandchildren

Magdalena Sasin, Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przykła dzie zainteresowań sztuką

Intergenerational Transfer of Interests on the Example of an Interest in Arts

Elżbieta Woźnicka, Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wymiar pi sania pamiętników w Internecie

– Seniors Like Blogs – Intergenerational Dimension of Writing Diaries on the Internet

Renata Maciejewska, Tradycja jako przedmiot przekazu międzygeneracyjnego w dawnych społecznościach wiejskich

Tradition as a Subject of Intergenerational Transfer in Rural Communities in the Past

Małgorzata Szokalak, Międzypokoleniowy dialog a wartości religijne w radiowych homiliach biskupa Józefa Zawitkowskiego

Intergenerational Dialogue vs. Religious Values in Radio Homilies of Bishop Józef Zawitkowski

Hanna Solarczyk-Szwec, Pokolenia andragogów w Niemczech

Generations of Andragogists in Germany

Renata Konieczna-Woźniak, „Młodzi nauczyciele” a budowanie międzypokoleniowych relacji

“Young Teachers” and Building an Intergenerational Relationships)

Anna Sladek, Zdrowie jako obszar uczenia się (między)pokoleniowego

– Health as (Inter)generational Field Learning

Dorota Nawrat, Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy – wybrane strategie i metody

Intergenerational Learning in the Workplace – Selected Strategies and Methods)

Agata Matuszewska, Mentoring w przedsiębiorstwach na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej

Mentorship in Companies on the Example of a Financial Institution in Łódź

 

Autorzy

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »